Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Badanie obszaru LGD "Cieszyńska Kraina" na potrzeby opracowania lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027

W związku z opracowaniem lokalnej strategii rozwoju kierowanej przez społeczność obszaru LGD „Cieszyńska Kraina” na lata 2023-2027 zwracamy się z prośbą o wypełnienie krókiej ankiety, dzięki której zbadamy w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar naszego działania.

Link do ankiety: https://ankietaplus.pl/s/45415DWV

 

Dziękujemy za poświęcony przez Państwa czas.

Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play