Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Dostęp do generatora wniosków o powierzenie grantu

Poniżej zamieszczany linki do generatora wniosków o powierzenie grantów dla w ramach następujących zakresów:

 

NABÓR NR 1/2018/G w ramach projektu grantowego: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=d8e801f23e39c084&&b=d9842f700322f41edf8434a01aef38c3

 

NABÓR NR 2/2018/G w ramach projektu grantowego:Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – projekty/zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=5feeb58ec521f88f&&b=d9842f700322f41edf8434a01aef38c3

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook