Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

GRA TERENOWA - "POSZUKIWACZE SZCZĘŚCIA W BESKIDZKIEJ 5"

Czym jest gra terenowa?

„Poszukiwacze szczęścia w Beskidzkiej 5” to aktywna gra terenowa dla całej rodziny !

Ma zachęcić turystów do zwiedzania, spacerów oraz aktywnego spędzania czasu wolnego w Beskidzie Śląskim i jego okolicach. Poszukiwaczem szczęścia w Beskidach może zostać każda osoba, która w Informacji Turystycznej odbierze specjalną książeczkę, stanowiącą przepustkę do zabawy. Zadaniem Poszukiwacza jest odwiedzenie wyznaczonych miejsc na terenie Beskidzkiej 5, w których ukryte są „szczęśliwostki” w postaci specjalnie przygotowanych naklejek. Pięć gmin, które biorą udział w zabawie to: Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń, Wisła. Do wygrania atrakcyjne nagrody !

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://beskidzka5.pl/?fbclid=IwAR1vm_QTOdK4ICjJTwtd5jqoHzkGNHNT8MY3Ivmw9Ju7PejCZeOmGhXUxHs

 

 

 
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook