Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Istebna i Brenna w finale!

Istebna i Brenna biorą udział w konkursie na Karpacką Gminę. Jako jedne z 10 spośród 33 gmin, które zgłosiły się do konkursu walczą w drugim etapie. Istebna w pierwszym etapie zdobyła 191 punktów, Brenna 182. Nagroda dla zwycięskiej gminy jest sfinansowanie sprzętu o wartości 9000 zł, dla drugiej gminy zakup sprzętu o wartości 7000 zł, a dla trzeciej 5000.

Głosowanie odbywa się na stronie: www.konwencjakarpacka.pl. Głosujący przyznaje 5, 4, 3, 2 i 1 punkt w zależności od tego, jak ocenia poszczególne prezentacje gmin. Prezentacja Istebnej jest bogata i składa się ze zdjęć, materiałów muzycznych i wideo. Brenna przygotowała prezentację równie bogatą w treści, ale w tradycyjnej formie.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”, którego głównym zadaniem jest łączenie działań na rzecz ochrony siedlisk, utrzymania zrównoważonego użytkowania gruntów w Karpatach, zachowania tradycyjnych sposobów użytkowania ziemi i miejscowych ras zwierząt gospodarskich z działaniami sprzyjającymi zrównoważonemu rozwojowi turystyki, zwiększeniu udziału społecznego we wdrażaniu Konwencji oraz udostępnianiu informacji o przyrodniczym i kulturowym dziedzictwie regionu.

Żródło: OX.pl

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play