Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

JAK DALEKO SIĘGA EUROPA?- międzynarodowy konkurs Young European Awards

„Jak daleko sięga Europa?” – międzynarodowy konkurs Young European Awards

Zapraszamy młodzież w wieku do 21 lat z Polski, Francji i Niemiec do przygotowania projektu pod hasłem „Jak daleko sięga Europa?“ w ramach trójnarodowego konkursu Young Europeans Award. Do wygrania pięciodniowy pobyt w Brukseli. Termin składania zgłoszeń mija 1 marca 2016 roku.

Cel konkursu

Do konkursu mogą zgłaszać się klasy szkolne lub pozaszkolne grupy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji, które stworzą wspólny, trójnarodowy projekt pod hasłem „Jak daleko sięga Europa?“. Wybór tematu projektu powinna dokonać młodzież. Może dotyczyć różnych dziedzin, np. geografii, kultury, publicystyki, sztuki, a także społeczeństwa i polityki. W realizacji projektu można wykorzystać dowolne środki: tekst, nagrania audio i wideo, fotografię, strony internetowe, a także przedstawienia artystyczne lub inne formy twórczości.

Młodych ludzi – mieszkańców krajów Trójkąta Weimarskiego o bogatym dziedzictwie kulturowym – łączy nie tylko wspólna historia, ale również wspólne zadanie kształtowania żywej Europy. Dlatego też konkurs ma na celu rozwój zarówno dialogu i wymiany pomiędzy tymi trzema krajami, jak również kontaktów ze zmieniającym się co roku krajem-gościem konkursu spoza UE. W latach programowych 2015-2016 jest nim Ukraina. Podczas gali konkursowej w Brukseli zwycięski zespół spotka się więc z grupą młodzieży ukraińskiej. Mile widziane są także projekty konkursowe realizowane z przedstawicielami tego kraju.

Grupa docelowa

Konkurs jest skierowany do młodzieży z Polski, Niemiec i Francji, zainteresowanej tematyką europejską. Tematem przewodnim jest pytanie „Jak daleko sięga Europa?“.

Informacje organizacyjne

Udział w konkursie jest bezpłatny. Jeśli projekt będzie realizowany w ramach międzynarodowego spotkania młodzieży, można złożyć wniosek o jego dofinansowanie do PNWM lub DFJW/OFAJ.

Nagrodą dla zwycięskiego zespołu z Polski, Niemiec i Francji będzie pięciodniowy wspólny pobyt w Brukseli oraz udział w ceremonii wręczenia nagrody we wrześniu 2016 roku.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 1 marca 2016 roku na stronie Young Europeans Award.

Patroni i organizatorzy

Patronat nad konkursem Young Europeans Award objęli ministrowie spraw zagranicznych trzech krajów partnerskich Trójkąta Weimarskiego. Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą następujących instytucji: Fundacji Kultury Allianz (Allianz Kulturstiftung), Fundacji Hippocrène, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Deutsch-Französisches Jugendwerk, DFJW/OFAJ).

ŹRÓDŁO:http://www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/projekty-pnwm/jak-daleko-siega-europa-miedzynarodowy-konkurs-young-european-awards/#content/

 

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play