Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Nabór na specjalistę ds. projektów- wyniki

Informacja dotycząca wyboru osoby na stanowisko specjalisty ds. projektów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”.

Na posiedzeniu zarządu w dniu 14 października 2015 r. Członkowie Zarządu w składzie:

  • Pan Jerzy Szalbot – Prezes
  • Pan Ireneusz Szarzec – Wiceprezes
  • Pani Cecylia Skowron- Skarbnik
  • Pan Mirosław Wardas – Członek Zarządu

podjęli decyzję, iż na stanowisko specjalisty ds. projektów w biurze LGD „Cieszyńska Kraina” zostanie zatrudniona Pani Dagmara Górniak zamieszkała w Goleszowie.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Dagmara Górniak spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Dodatkowo wykazał się wiedzą i predyspozycjami niezbędnymi do pracy na w/w stanowisku.

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play