Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Nowy okres Programowania 2014-2020 rozpoczęty!

W dniu 30.06.br., zakończyliśmy ostatecznie wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Od 01.07.br., zaczynamy wdrażać nowy okres programowania na lata 2014-2020. Ten nowy okres zaczyna się bardzo intensywnie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił już dla LGD konkurs na „Wsparcie przygotowawcze”, które umożliwi nam sfinansowanie opracowania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju, którą wspólnie z Państwem stworzymy. W każdej z dwunastu gmin członkowskich zorganizujemy spotkania – warsztaty strategiczne poświecone opracowaniu szczegółowych zapisów LSR. Spotkania, na które już dziś gorąco Państwa zapraszamy odbędą się w drugiej połowie sierpnia br. szczegółowy harmonogram opublikujemy wkrótce.

Nowy okres programowania to nowe szanse i wyzwania, dla nas to nowa procedura i zasady przyznawania środków, ale dla Wszystkich Naszych Beneficjentów to Szansa na Rozwój, Podniesienie, Jakości Życia, Zachowanie Naszego Dziedzictwa, które z taką pieczołowitością pielęgnujemy każdego dnia. Rozwój osobisty, zawodowy, a w konsekwencji rozwój naszej Cieszyńskiej Krainy.

Początek nowego okresu programowania to także dobra okazja do podsumowania okresu 2007-2013, w trakcie, którego ogłosiliśmy 32 konkursy oceniając łącznie 557 wnioski aplikacyjne, z których dofinansowanie otrzymały wnioski na łączną kwotę 11 154 094, 87 złotych, i  mimo że część środków wciąż jest rozliczana, do dziś została już wypłacona kwota 9 182 587, 47 złotych.

Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali, pomagali organizować szkolenia, konferencje, imprezy, tym, którzy wspólnie z nami promowali naszą Cieszyńską Ziemię na targach w kraju i zagranicą. Dziękujemy także naszym kontrahentom za współpracę.

Za te siedem lat współpracy Bardzo Dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie na kolejnych siedem lat!!!

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play