Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina o możliwości zaangażowania w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).  Włączenie nowych organizacji partnerskich pozwoli na objęcie wsparciem większej liczby osób potrzebujących, które spełniają kryteria kwalifikowania, ale do których pomoc obecnie nie dociera ze względu na istniejące luki w sieci dystrybucji. Zachęcamy do skontaktowania się z właściwymi terytorialnie ośrodkami pomocy społecznej odnośnie informacji o organizacjach zaangażowanych w realizację PO PŻ. 

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Poza pomocą żywnościową osoby najbardziej potrzebujące mogą uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach towarzyszących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu, jak również w innych działaniach prowadzących do zwiększenia samodzielności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a co za tym idzie – służących włączeniu społecznemu odbiorców końcowych.

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play