Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

PROJEKT WSPÓŁPRACY LGD "CIESZYŃSKA KRAINA" Z GAL TIRRENICO

Szanowni Państwo!

Miło Nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" podpisała umowę współpracy z GAL TIRRENICO w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pt.: "Turystyka uwarunkowaniem rozwoju i szansą terenu", który zakłada wymianę dobrych praktyk w zakresie promocji i produktu lokalnego obu partnerskich LGD.

Planowany termin realizacji projektu : luty- grudzień 2020r.

 

Sycylijskie media oraz Włoska Krajowa Sieć EFRROW  o podpisanej współpracy:

http://www.strettoweb.com/2019/10/gal-tirrenico-messina-delegazione-polacca/911109/

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20124

 

 

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook