Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekt współpracy LGD "Cieszyńska Kraina" z LGD "Dorzecze Wisłoka"

Szanowni Państwo,

Miło Nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” podpisała umowę o dofinansowanie na Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pt.: „Wsparcie dla Ekonomii Społecznej”.

Działania zaplanowane w ramach projektu :

-Organizacja Konferencji „Forum Liderów Lokalnych”, która odbędzie się 26 lutego 2019r.

-Organizacja  szkoleń skierowanych dla organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów. Tematyka szkoleń to: „Prawo o stowarzyszeniach”, Księgowość/sprawozdania”, „Możliwość pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych”.

-Wydanie publikacji:  Poradnik „Dobrych praktyk” dla sektora społecznego, który będzie zawierał spis organizacji działających na terenie LGD „Cieszyńskiej Krainy”.

-Uczestnictwo w targach ekonomii społecznej na terenie LGD „Dorzecze Wisłoka”.

 

Całkowity koszt projektu wynosi: 131 632,19 zł.

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook