Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Serdecznie zapraszamy na warsztaty strategiczne/spotkania konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy na warsztaty strategiczne/spotkania konsultacyjne organizowane w ramach opracowywania lokalnej strategii rozwoju kierowanej przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” na lata 2023-2027.

 

Harmonogram spotkań:

- 12.09.2022 r., godz. 15.00 - Urząd Miejski w Ustroniu - sala sesyjna (Ustroń, Rynek 1);

- 14.09.2022 r., godz. 15.00 - Urząd Gminy w Istebnej - sala sesyjna (Istebna 1000);

- 15.09.2022 r., godz. 16.00 - Urząd Miejski w Strumieniu - Galeria pod Ratuszem (Strumień, Rynek 4);

- 20.09.2022 r., godz. 12.00 - Amfiteatr w Chybiu (ul. Bielska 51)

- 21.09.2022 r., godz. 16.00 - Urząd Gminy w Dębowcu - sala sesyjna (Dębowiec, ul. Katowicka 6);

- 22.09.2022 r., godz. 16.00 - Urząd Miasta w Wiśle - sala sesyjna (Wisła, ul. Plac B. Hoffa 3);

- 27.09.2022 r., godz. 14.00 - Urząd Miasta w Szczyrku - sala sesyjna (Szczyrk, ul. Beskidzka 4);

- 29.09.2022 r., godz. 15.00 - sala widowiskowa Pałacu w Zebrzydowicach (ul. Ks. A. Janusza 21);

- 05.10.2022 r., godz. 16.30 - Urząd Miasta w Skoczowie - sala sesyjna (Skoczów, Rynek 3); 

- 12.10.2022 r., godz. 15.30 - Urząd Gminy w Hażlachu - sala sesyjna (Hażlach, ul. Główna 57);

- 18.10.2022 r., godz. 16.00 - Urząd Gminy w Brennej - sala sesyjna (Brenna, ul. Wyzwolenia 77); 

- 19.10.2022 r., godz. 15.00 - Urząd Gminy w Goleszowie - sala sesyjna (Goleszów, ul. 1 Maja 5).

 

Zapraszamy!

 

Europejski Fundusz  Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania  19.1 „Wsparcie przygotowawcze”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play