Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Serdecznie zapraszamy .. !

Serdecznie zapraszamy gminy należące do Lokalnej Grupy Działania "Cieszyńska Kraina" do udziału w programie Ja w internecie, którego operatorem jest Fundacja Legalna Kultura. Program skierowany jest dla gmin województwa śląskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców, dzięki udziałowi w szkoleniach: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Program stanowiłby uzupełnienie Państwa działań np. dotyczących promowania produktów lokalnych - uczestnicy mogliby nauczyć się prowadzić własną stronę internetową czy sklep.

W ramach programu finansowane jest 100% kosztów ponoszonych przez gminy - gminy nie wnoszą wkładu własnego.

Grantobiorcami w programie mogą być gminy - niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową - które mogą składać aplikacje do FundacjiLegalnaKultura. Gmina może otrzymać grant w wysokości od 15 do 150 tysięcy zł na organizację i realizację szkoleń.

Działania finansowane są z projektu Ja w internecie finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Gminy mają możliwość zakupu z projektu sprzętu komputerowego, który po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany do szkół na terenie gminy.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie internetowej programu:http://jawinternecie.edu.pl/.

Zapraszamy do kontaktu e-mailowego:jawinternecie@legalnakultura.pl

Kontakt telefoniczny: 574 883 100 lub 574 417 100.

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook