Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Szanowni Państwo !

W tej szczególnej sytuacji, gdy wszyscy czujemy się zagrożeni rozprzestrzeniającym się koronawirusem, a służba zdrowia

zaleca ograniczenie kontaktów, Zarząd  LGD "Cieszyńska Kraina" zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwienie

wszelkich spraw, które nie wymagają kontaktu osobistego, drogą telefoniczną (33 487 49 42),

lub e-mailową (biuro@cieszynskakraina.pl).

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook