Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Szanowni Państwo !

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19 (koronawirus) przez Ministra Zdrowia od dnia 14 marca 2020r., na okres 14 dni, co łączy się z zakazem organizacji spotkań dla grupy większej niż 50 osób, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, podjął decyzję o odwołaniu Walnego Zebrania Członków LGD, które zostało zaplanowane na 27 marca 2020 r.  Wszyscy Członkowie LGD „Cieszyńska Kraina” o nowym terminie Walnego Zebrania Członków zostaną poinformowani odrębnym pismem.

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook