Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów !

 

Lokalna Grupa Działania " Cieszyńska Kraina" organizuje  szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, które odbędzie się 19.02.2018r.

o godzinie 16.00 w biurze (Skoczów ul. Mickiewicza 9).

Szkolenie będzie dotyczyć podstaw otrzymania dofinansowania oraz obowiązków, jakie wiążą się z otrzymaniem dofinansowania.

UWAGA !!  Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia  się drogą e-mailową.

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w naszym szkoleniu, prosimy o wysłanie e-mail na: biuro@cieszynskakraina.pl 

W e-mailu należy podać imię i nazwisko oraz  numer telefonu.

 

Poniżej publikujemy  podstawowe wymagania, materiał pomocniczy dla benficjentów oraz przyszłych beneficjentów:

http://new-cieszynskakraina.kx.pl/media/upload/17/12/20/01/MzLb/abc-folder.pdf

 

Ponadto zapraszamy na bezpłatne konsultacje z wypełnionym przez Państwa wnioskiem.

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook