Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Targi Ekonomii Społecznej już za nami

Serdecznie Dziękujemy wszystkim uczestnikom wyjazdu na Tagi Ekonomi Społecznej, który odbył się w miniony weekend do Rymanowa Zdroju. Mieliśmy okazję poznać podmioty Ekonomi Społecznej znajdujące sie na terenie Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Wisloka". Mieliśmy okazję zobaczyć: Centrum Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach, dzienny Dom Pobytu dla osób starszych, Rymanów Zdrój, Puławy- Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne "Przełom Wisłoka". Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu współpracy wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook