Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Uruchomienie portalu promocyjno-sprzedażowego

Ważna informacja !
Informujemy, że został uruchomiony portal promocyjno – sprzedażowy www.ofertabeskidu.pl.
Celem portalu jest promocja i sprzedaż produktów i usług lokalnych.
W związku z powyższym zapraszamy do współpracy: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, a także przedsiębiorstwa lokalne, rzemieślników oraz rękodzielników z gmin
Cieszyńskiej Krainy oraz Dorzecza Wisłoka, którzy za pośrednictwem portalu chcieliby sprzedać swoje produkty lub usługi.
Zapraszamy serdecznie !

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play