Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Uwaga beneficjenci i potencjalni wnioskodawcy poddziałania 19.2!

10 września 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Niniejszy akt prawny wprowadza wiele zmian, w tym najważniejsze:
 
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie może jej wykonywać w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy (do tej pory obowiązywał okres 2 lat)
beneficjent premii na podejmowanie działalności gospodarczej jest zobowiązany do:
- wykonywania działalności gospodarczej,
- podlegania ubezpieczeniom,
- utrzymania miejsca pracy
przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej (do tej pory zobowiązany był do 2 lat od dnia otrzymania płatności końcowej)
 
beneficjenci zarówno podejmowania, jak i rozwijania działalności gospodarczych nie muszą wykazywać osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia otrzymania płatności końcowej.
 
Z ww. dokumentem można zapoznać się pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001555
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play