Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Wizyta studyjna na Dolnym Śląsku

W dniach 08-09 września br., Stowarzyszenie LGD "Cieszynska Kraina" zorganizowało dwudniowy wyjazd studyjny na Dolny Sląsk. Gościliśmy na terenie LGD Ślężąnie, LGD Kraina Gór Trzebnickich oraz LGD Kwiat Lnu.

W tkakcie wizyty mieliśmy możliwość wymiany "dobrych praktyk" z przedstawicielami LGD Ślężanie na temat produktu lokalnego oraz tyrystycznego, a także degustacji loklnych produktów. 

Serdecznie dziękujemy LGD Ślężanie za spotkanie i cenne rozmowy.

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play