Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

WNIOSEK O WYBÓR LGD DO REALIZACJI LSR - ZŁOŻONY

Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym LGD "Cieszyńska Kraina" złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosek o wybór LGD do realizacji LSR na lata 2016-2023, tym samym zakończyliśmy rok naszej wspólnej pracy nad jej opracowaniem. Wszystkim, którzy pomogli nam w opracowaniu LSR składamy gorące podziękowania za zaangażowanie i włożoną pracę.  

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play