Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Z głębokim żalem zawiadamiamy...

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE ZMARŁ ŚP. FRANCISZEK KONIECZNY- CZŁONEK ZARZĄDU LGD "CIESZYŃSKA KRAINA"

 

 

W dniu wczorajszym tj. 18.04.2021r., zmarł śp. Franciszek Konieczny - członek zarządu naszego stowarzyszenie, lokalny przedsiębiorca, dobry człowiek. Pustka, którą  po sobie pozostawił zostanie z nami na zawsze. Był znany ze swojej życzliwości i profesjonalizmu we wszystkim, co robił.  Nigdy nie odmówił nikomu pomocy, rady czy przyjacielskiej przysługi. Będzie Nam brakowało Jego wiedzy, doświadczenia i rad.

 

Pamięć o Tobie, pozostanie żywa i na zawsze w naszych sercach i modlitwie.

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play