Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Zakończony projekt współpracy !

Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" właśnie  zakończyła projekt współpracy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3"Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pt.: „Wsparcie dla Ekonomii Społecznej”. Został już złożony wniosek o płatność.

W ramach projektu zostały zorganizowane szkolenia skierowane dla organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów.

Przeprowadzone szkolenia:

-"Prawo o stowarzyszeniach",

-"Księgowość",

-"Możliwość pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych".

Została również zorganizowana Konferencja " Forum Liderów Lokalnych", w której uczestniczyli przedstawiciele LGD "Dorzecze Wisłoka",

LGD "Cieszyńska Kraina" wzięła udział w targach ekonomii społecznej na terenie LGD "Dorzecze Wisłoka".

W ramach projektu nastąpiło wydanie publikacji: Poradnika "Dobrych praktyk" dla sektora społecznego.

 

Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy wzięli udział  w projekcie współpracy, za chęć współpracy i dobre pomysły na przyszłość !

 

 

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook