Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Zapraszamy do konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Na podstawie doświadczeń wynikających z przeprowadzonych naborów wniosków począwszy od 2016 roku oraz informacji pozyskanych od wnioskodawców w drodze świadczonego doradztwa, a także zmieniającą się sytuacją społeczną oraz ekonomiczno-gospodarczą wynikającą z wprowadzenia na terytorium RP stanu epidemicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,  Zarząd LGD „Cieszyńska Kraina” proponuje wprowadzenie zmian/aktualizacji LSR, które wskazano w poniższym załączniku. Powyższe zmiany znajdują uzasadnienie m.in. w realizacji poszczególnych wskaźników oraz dostosowaniu kwot do realizacji poszczególnych przedsięwzięć, a także nowoobowiązujących przepisów.


Prosimy o zapoznanie się z propozycją zmian i przesyłanie uwag za pomocą załączonego formularza zmian osobiście, drogą mailową biuro@cieszynskakraina.pl lub pocztą na adres biura Stowarzyszenia „Cieszyńska Kraina” ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów do dnia 10 sierpnia 2020 r. (liczy się data wpływu do biura LGD).

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play