Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Zapraszamy na spotkanie w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej:

 

17 kwietnia  2018 r. (wtorek) -  Spotkanie „Wsparcie Funduszy Europejskich na rozwój żłobków i innych form opieki nad dziećmi do lat 3” - godzina 10.00-13.00. Szkolenie odbywa się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego  – ul. Cieszyńska 367   (sala szkoleniowa – II p.).  

 Spotkanie przeznaczone jest dla instytucji, które planują realizować projekty dotyczące rozwoju żłobków i innych form opieki nad dziećmi do lat 3 (sprawowanie opieki przez nianię, czy opiekuna dziennego) współfinansowanych ze środków funduszy unijnych .

 Tematyka spotkania skupia się na ogłoszonym obecnie konkursie z poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.  Omówione zostaną: 

  • założenia dokumentacji konkursowej – ze szczególnym uwzględnieniem możliwych działań, kryteriów wyboru i wskaźników projektu;
  • budżet projektu – wybrane zagadnienia – koszty kwalifikowane

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/316-dzieci-do-lat-3

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook