Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Wyniki zaproszenia do skladania ofert na stanowisko: specjalista ds. współpracy i animacji społeczności lokalnej

dodano: 2017-04-10 13:54

Informacja dotycząca wyboru osoby

na stanowisko specjalisty ds. współpracy i animacji społeczności lokalnej

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”.

W związku z zaproszeniem do składania ofert przez Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina” na stanowisko: specjalista ds. współpracy i animacji społeczności lokalnej, w dniach 03.04.2017-10.04.2017r. W wyznaczonym terminie do biura LGD nie wpłynęła żadna oferta pracy.

W związku z powyższym nabór pozostał bez rozstrzygnięcia.

« powrót
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook