Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną- specjalista ds. projektów

dodano: 2017-07-10 15:11

Informacja dotycząca wyboru osoby

na stanowisko: Specjalista ds. projektów

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”

Zarząd LGD „Cieszyńska Kraina” w dniu 10 lipca 2017 r., członkowie Zarządu w składzie:

  • Pan Jerzy Szalbot – Prezes
  • Pan Ireneusz Szarzec- Wiceprezes
  • Pan Tomasz Bujok  – Członek Zarządu
  • Pani Radosław Strządała  – Członek Zarządu
  • Pan Daniel Michnik – Członek Zarządu
  • Pan Rafał Marchlewicz  – Członek Zarządu

podjęli decyzję, iż na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się dnia 11 lipca 2017 r. od godziny 12.00, w biurze LGD „Cieszyńska Kraina” przy ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie II piętro, zostaną zaproszone następujące osoby:

Lp. Imię i Nazwisko Godzina, na którą wyznaczono rozmowę kwalifikacyjną
1. Anna Szudeja 12.00
2. Lucyna Wisełka 12.15
3. Przemysław Sikora 12.30
« powrót
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook