Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Brenna

Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wzmocnienie więzi rodzinnych- wspólne zajęcia rodziców i dzieci- PROJEKT GRANTOWY

Tytuł Projektu Grantowego: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wzmocnienie więzi rodzinnych- wspólne zajęcia rodziców i dzieci

Nazwa Grantobiorcy: Beata Marchlewicz

Numer wniosku: CK.2/2018/G-W02

Miejsce realizacji: Brenna

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LSR

Cel zadania: Organizacja i przeprowadzenie cyklu 5 szkoleń skierowanych do rodziców i dzieci

Opis działania: Projekt zakłada realizację 5 zróżnicowanych cyklów szkoleniowych:

-grupę wsparcia dla mam wraz z kursem umiejętności wychowawczych,

-kurs zdrowego odżywiania,

-kurs regionalny,

-kurs przyrodniczy odbywający się w terenie,

-cykl szkoleń tematycznych. 

Wszystkie szkolenia bazują na wspólnym podejściu, które zakłada, że silna więź emocjonalna  dziecka z rodzicami sprzyja prawidłowemu rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu obojga i wpływa na poczucie szczęścia. Zajęcia mają na celu wzrost podstawowych kompetencji niezbędnych w każdej rodzinie.

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie innowacyjnych usług wykończenia wnętrz na obszarze objętym LSR

Tytuł: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie innowacyjnych usług wykończenia wnętrz na obszarze objętym LSR

Wnioskodawca: Szymon Jaworski

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2019-W01

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Górki Wielkie

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja polega na uruchomieniu działalności gospodarczej w zakresie innowacyjnego wykończenia wnętrz na obszarze objętym LSR. Działalność ma charakter proekologiczny.

Budowa budynku gospodarczo-wystawienniczego z elektrownią fotowoltaiczną na dachu

Tytuł: Budowa budynku gospodarczo-wystawienniczego z elektrownią fotowoltaiczną na dachu

Wnioskodawca: Agroturystyka "Chlebowa Chata" Jadwiga Dudys

Numer wniosku: CK.RP.01/2016-W16

Działanie: Rozwój działalności gospodarczej, utrzymanie i utworzenie miejsc pracy

Miejsce realizacji: Górki Małe

Cel operacji: Tworzenie warunków  do rozwoju przedsiębiorczości, utrzymania i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu wybudowanie nowego budynku, w którym będą zgromadzone zabytki techniki, dotyczące rolnictwa oraz straży pożarnej, przez co odwiedzający będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z nimi

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług kamieniarskich, celem rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, a także promocja dóbr naturalnych regionu

Tytuł: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług kamieniarskich, celem rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, a także promocja dóbr naturalnych regionu

Wnioskodawca: Szymon Heller

Numer wniosku: CK.RP.01/2016-W08

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Brenna

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, utrzymanie i tworzenie miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu podjęcie działalności gospodarczej- firmy kamieniarskiej. W ramach tej operacji zostaną zakupione innowacyjne urządzenia i maszyny oraz zostaną zainstalowane odnawialne źródła energii.

Budowa obiektów małej architektury w Ośrodku "Pod Brandysem" w Górkach Wielkich

Tytuł: Budowa obiektów małej architektury w Ośrodku "Pod Brandysem" w Górkach Wielkich

Wnioskodawca: Gmina Brenna

Numer wniosku: CK.BI.01/2016-W03

Działania: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Miejsce realizacji: Górki Wielkie

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja obejmuje budowę obiektów małej architektury na terenie Ośrodka "Pod Brandysem" przy ul. Sportowej w Górkach Wielkich. Miejsce to stanowi centrum rozrywki i rekreacji w Gorkach Wielkich, wzbogacenie tego terenu o obiekty użytkowe służące codziennej rekreacji ( huśtawka wahadłowo- obrotowa, mini rampa, street workout park line) wzmocni atuty miejscowości Górki Wielkie, a tym samym Gminy Brenna.

Kuchnia z dziada pradziada. Prosto, smacznie, zdrowo

Tytuł: Kuchnia z dziada pradziada. Prosto, smacznie, zdrowo

Wnioskodawca: Jakub Dudys

Numer wniosku: CK.RP.01/2016-W05

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Górki Małe

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, utrzymania i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu wprowadzenie na rynek nowatorskiej usługi warsztatów o dawnej tradycji kuchni, zwłaszcza tej codziennej na terenie Śląska Cieszyńskiego. W ramach operacji zostanie wykończony budynek oraz doposażone zostaną pomieszczenia ekspozycyjne i warsztatowe. Działalność wzbudzi zaciekawienie dawnymi czasami i tradycyjną kuchnią.

wybierz inną gminę
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play