Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Ustroń

Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu

Tytuł: Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu

Wnioskodawca: Miasto Ustroń

Numer wniosku: CK.BI.t.01/2017-W02

Działanie: Rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej, wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru LSR

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja polega na budowie siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury. Operacja posiada charakter innowacyjny. W ramach realizacji inwestycji planuje się

instalację: tablicy informacyjnej z innowacyjnymi kodami QR, lampy solarne LED, innowacyjny twister potrójny

Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu

Tytuł: Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu

Wnioskodawca: Miasto Ustroń

Numer wniosku: CK.BI.t.1/2017-W01

Działanie: Rozwój infrastruktury turystycznej/ rekreacyjnej; Wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru LSR

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja polega na przebudowie istniejącego placu zabaw, boiska oraz instalacji urządzeń siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury. Operacja posiada charakter innowacyjny przez wgląd na wykorzystanie materiałów nowatorskich

GREEN-MIX - usługi projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów

Tytuł: GREEN-MIX - usługi projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów

Wnioskodawca: Małgorzata Heczko

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2017-W07

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu zakup niezbędnych narzędzi, które pozwolą na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług ogrodniczych

wybierz inną gminę
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play