Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Zebrzydowice

Rozwój OZE przez wsparcie projektowe: otwarcie biura konstrukcyjno-projektowego

Tytuł : Rozwój OZE przez wsparcie projektowe: otwarcie biura konstrukcyjno- projektowego

Wnioskodawca : Alicja Parchańska- Górka

Numer wniosku: CK.RP.01/2016- W15

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych  miejsc pracy

Miejsce realizacji: Kończyce Małe

Cel operacji: Podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej polegającej na otwarciu biura konstrukcyjno- projektowego. Stworzenie dwóch miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu otwarcie biura konstrukcyjno- projektowego bazującego na wsparciu branży OZE przez nowoczesne oprogramowanie i jego innowacyjne wykorzystanie do analizy maksymalnego wykorzystania projektowanych oraz zwiększenia wydajności isteniejących paneli fotowoltaicznych wraz z zapewnieniem analizy (obliczeń) wykorzystania konstrukcji dachów pod zamontowanie paneli

wybierz inną gminę
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook