Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty LEADER PROW

2014 - 2020
Szanowni Państwo,

Prezentowana mapa przedstawia projekty dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem LGD „Cieszyńska Kraina”.

Schemat działania: Mapa projektów ma postać ilustracyjną, na której przedstawione są poszczególne projekty już zrealizowane/ zakończone z beneficjentami zgodnie z miejscem realizacji operacji.

Wyszukanie projektu: W celu wyszukania projektu należy nacisnąć przycisk na daną gminę na mapie lub wybrać w wyszukiwaniu.
Wybierz gminę:
Korzystając z mapy lub rozwiń listę poniżej
Rozwijając listę poniżej
Wybrałeś: Skoczów

Projekty LEADER PROW 2014-2020
Skoczów
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play