Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

O nas

Wybierz gminę:
Korzystając z mapy lub rozwiń listę poniżej
Rozwijając listę poniżej
Obszar działania
Skoczów
Mapa projektów LEADER PROW Zebrzydowice Strumień Chybie Skoczów Brenna Wisła Istebna Ustroń Goleszów Dębowiec Hażlach Szczyrk

Gmina Skoczów

Według podań grodzisko, które dziś nazywane jest „Piekiełkiem”, zamieszkiwało od VII do IX w. Plemię Golęszyców. Około X w. Golęszycowie „przeskoczyli” na tereny położone bliżej Wisły, gdzie założyli osadę Skoczów. Legendarną datą założenia Skoczowa jest rok 917, a najstarsza pisana wzmianka o nim pochodzi z 1232 r. Gród powstał przy szlaku solnym wiodącym z Krakowa na Morawy. Jan Długosz określił Skoczów w „Dziejach Polski” jako pierwsze miasto nad Wisłą począwszy od jej źródeł. Wspomniano też o nim w dokumencie lennym księcia cieszyńskiego w 1327 r. Skoczów w początkach swoich dziejów był przede wszystkim osadą rolno - rzemieślniczo - handlową.

Dopiero napływ ludności z Moraw i Węgier spowodował wyspecjalizowanie się grodu głównie w rzemiośle. Od tych czasów miasto było wielokrotnie najeżdżane, niszczone przez pożary i epidemie. Mimo to, do dziś podziwiać można piękny zabytkowy rynek z kamieniczkami i ratuszem z 1797 r. W centralnym punkcie rynku stoi figura Jonasza zwanego Trytonem, wyrzeźbiona w stylu późnego baroku w 1775 r. przez wielkomieszczanina skoczowskiego rodem z Moraw, Wacława Donay. Rzeźba stanowiła ozdobę dawnej czyszczarni, studni miejskiej, do której wodę sprowadzano rurami z Kaplicówki (*).

Gmina Skoczów jest malowniczym zakątkiem Powiatu Cieszyńskiego, wkomponowana w krajobraz wzniesień podnóży Beskidu Śląskiego. Położona jest w dolinie Wzgórza Kaplicówka oraz Górki Wiślickiej, na wysokości od 260 do 389 m. n.p.m. Zajmuje obszar 63 km².

Zielona, górska okolica zachęca do aktywnego wypoczynku. Skoczów posiada doskonałe warunki do wędrówek pieszych oraz jazdy rowerowej. Kompleksy leśne na przedmieściach miasta to idealne tereny spacerowe, które połączone zostały ścieżkami rowerowymi na wałach rzeki Wisły.

Ciekawe miejsca:

 1. Obiekty turystyczne

  Skoczowski Rynek, Ratusz oraz rzeźba Trytona

  Układ urbanistyczny rynku skoczowskiego jest typowy dla miast średniowiecznych. Niestety pożary miasta i zniszczenia z 1945 r., przyczyniły się do wyrw i dewastacji przyrynkowych kamienic, które zatraciły swój pierwotny wystrój. Wokół placu i w sąsiadujących ulicach, zachowało się jednak wiele zabytkowych domów z końca XVIII w. i z początku XIX w., w znacznej części już zmienionych. Budynki są głównie jednopiętrowe, a część posiada secesyjne fasady.

  Budynek ratusza jest niewątpliwie najciekawszym elementem w zabudowie rynku. Wzniesiono go w 1797 r., a w latach 30-tych XX w. został podwyższony o jedną kondygnację. Późno barokowa budowla posiada ciekawą fasadę, którą wieńczy wieża zegarowa. Ponad portalem wejściowym umieszczono balkon, a po jego bokach herby Śląska i Skoczowa. Na wysokości attyki zdobi wieżę malowany wizerunek św. Jana Sarkandra. Święty ten urodził się w przylegającej do ratusza kamienicy, której fragmenty pochodzą z XVII w.

  Środek rynku Skoczowa zdobi kamienna fontanna ozdobiona rzeźbą "Trytona". W rzeczywistości jest to podobizna Neptuna lub biblijnego Jonasza jadącego na rybie. Rzeźba powstała w drugiej połowie XVIII w., a jej autorem jest skoczowski rzeźbiarz Wacław Donay.

   

  Kaplicówka

  Wzniesienie na północny zachód od centrum miasta (389 m n.p.m.) zwane Kaplicówką, na ktrórym znajduje się kaplica św. Jana Sarkandra oraz papieski krzyż, przeniesiony z lotniska na Muchowcu w Katowicach. Z Kaplicówki rozciąga się przepiękny widok na dolinę Wisły, Beskid Śląski i Pogórze Cieszyńskie.

   

  Kościół parafialny p.w. śśw. Piotra i Pawła

  Pierwotnie drewniany kościół wspominają już dokumenty z XIV w. Po pożarze z 1531 r. odbudowano go jako świątynię murowaną. Dostał się wkrótce w posiadanie protestantów, a w 1654 r. zwrócono go katolikom. Niszczyły go kolejne pożary miast z 1713 i 1756 r., a obecna bryła pochodzi z 1762 r. Wieżę kościelną dobudowano 100 lat później. Późnobarokowe wyposażenie świątyni należy do jednych z najlepszych na Śląsku Cieszyńskim. Trójnawowe wnętrze zdobi ołtarz kolumnowy z początku XIX w. z postaciami św. Piotra i św. Pawła , a także z obrazem, przedstawiającym spotkanie apostołów w Rzymie. Ciekawa jest również rokokowa ambona, a w jednym z bocznych ołtarzy znajduje się obraz z postacią św. Floriana na tle płonącego Skoczowa. Przed kościołem usytuowano kamienne figury z II połowy XVIII w, prezentujące m.in. św. Jana Sarkandra. Wszystkie pochodzą z pracowni Wacława Donaya.

   

  Kościół ewangelicki p.w. św. Trójcy

  Kościół wzniesiono w latach 1863-1865, nadając mu cechy neogotyckie. Od frontu całość wieńczy wieża wtopiona w nawę. Wewnątrz kościoła uwagę zwraca neogotycki ołtarz z amboną w szczycie. W maju 1995 r. ewangelicy ze Śląska Cieszyńskiego gościli tu papieża Jana Pawła II.

   

  Muzeum im. Gustawa Morcinka

  To muzeum biograficzne śląskiego pisarza Gustawa Morcinka. Znajduje się w barokowej kamieniczce mieszczańskiej z 1793 roku. W XIV-wiecznych piwnicach przedstawiono pradzieje ziemi cieszyńskiej, eksponaty archeologiczne ze zbiorów Karola Prausa, dokumenty, zdjęcia, wydawnictwa, maszynopisy, listy i pamiątki po Gustawie Morcinku, archiwalne dokumenty dotyczące historii miasta, wydawane przez książąt, cesarzy i władze miejskie, cenne mapy i monety z dawnej skoczowskiej mennicy książęcej, wyroby, narzędzia oraz przedmioty obrzędowości cechowej garbarzy, kapeluszników, garncarzy, lutników, rusznikarzy i in.

   

  Muzeum Parafialne im. św. Jana Sarkandra

  Kamienica przy Ratuszu. wg XVII-wiecznych przekazów to miejsce urodzenia św. Jana Sarkandra - patrona Czech i Moraw. Właścicielem obiektu jest parafia śśw. Piotra i Pawła. Od końca XIX wieku w piwnicy znajduje się kaplica. Od 1994 roku pierwsze piętro pełni rolę Muzeum Parafialnego im. św. Jana Sarkandra. Przedstawia zbiory związane z życiem i kultem skoczowskiego świętego. W salach "sarkandrówki" wyeksponowano stare kościelne druki, obrazy, rzeźby oraz zabytkowe wyposażenie kościelne (tj.: XVII-wieczny konfesjonał, tabernakulum).

 2. Obiekty przyrodnicze
 3. Trasy turystyczne/rowerowe

  SPACEROWY SZLAK SKOCZOWSKICH ZABYTKÓW

  Do XVIII w. Skoczów miał drewnianą zabudowę. Murowany był zamek, ratusz i kościół. Wiele napisano na temat pożarów, które od XV w. nawiedzały miasto. Najtragiczniejszy był wiek XVIII, kiedy w przeciągu 43 lat miasto spaliło się dwukrotnie. W pożarze w 1756 r. spłonęło 105 budynków, ratusz, kościół i zamek. W tym samym roku wybuchła wojna 7-letnia i rozpoczęła się okupacja wojsk pruskich. Dopiero po tych tragicznych wydarzeniach, w II poł. XVIII i pocz. XIX w. nastąpił okres dość szybkiego rozwoju.

  Powstały wtedy, zachowane w większości do naszych czasów prawie w niezmienionym kształcie, ratusz, kościół, szpital miejski, kamienica przy ul. Fabrycznej oraz nieistniejące już – zamek, hotel miejski i koszary za Wisłą. Do miasta doprowadzono wodę z Kaplicówki, skanalizowano i wybrukowano kamieniem rzecznym rynek i dwie główne uliczki. Czyszczarnię na środku rynku ozdobiono figurą Jonasza, obok stanęła potem statua Jana Sarkandra i kamienny krzyż.

  Więcej na:

  http://www.skoczow.pl/skoczowskich-zabytkow-oznaczony-kolorem-niebieskim

   

  SPACEROWY SZLAK MORCINKOWSKI

  Od śmierci Gustawa Morcinka minęło ponad 40 lat. Uczniowie w całej Polsce znają jedynie skromną nowelkę „Łysek z pokładu Idy”, coraz mniej jest czytelników ze średniego i starszego pokolenia, wychowanych na książkach autora „Wyrąbanego chodnika”. Nadal jednak Skoczów jest z nim kojarzony i wciąż jeszcze dziesiątki wycieczek, głównie szkolnych, docierają do „Miasteczka nad rzeką”, by tu szukać jego śladów. Z myślą o nich, w ramach przygotowań do obchodów 110. rocznicy urodzin Gustawa Morcinka, opracowany został SZLAK MORCINKOWSKI, łączący miejsca z nim związane na planie miasta.

  Więcej na:

  http://www.skoczow.pl/morcinkowski-oznaczony-kolorem-czerwonym

   

  SPACEROWY SZLAK SARKANDROWSKI

  Na Śląsku kult Jana Sarkandra istniał już w XVIII w. Do jego rozwinięcia się i powstania licznych pamiątek poświęconych męczennikowi przyczynili się proboszczowie skoczowscy – ks. Józef Michałek w II poł. XIX w., w okresie beatyfikacji Sarkandra i ks. Jan Ew. Mocko w I poł. XX w., w okresie uroczystych obchodów 300. rocznicy jego męczeńskiej śmierci. Przygotowania do mającej nastąpić kanonizacji wzmogły zainteresowanie osobą współpatrona diecezji bielsko-żywieckiej. Przez cały rok przybywały do Skoczowa – miejsca jego urodzenia - liczne grupy pielgrzymkowe i wycieczkowe. Powstała potrzeba oznaczenia i opisania miejsc związanych z życiem i kultem św. Jana Sarkandra w Skoczowie. W ten sposób zrodził się pomysł Szlaku Sarkandrowskiego, zrealizowany przez Muzeum im. Gustawa Morcinka w 1993 r.

   

  TRASY ROWEROWE

  Gmina Skoczów z uwagi na swoje położenie przy ważnych arteriach komunikacyjnych oraz bliskości masywu Beskidu Śląskiego, stanowi ważny punkt, przez który przebiegają lub też rozpoczynają się piesze szlaki rowerowe. Atrakcyjność gminy podnosi jej położenie w dolinie Wisły, pomiędzy malowniczo okalającymi ją, łagodnymi wzgórzami, oraz bliskość do takich ośrodków wczasowo - turystycznych jak Brenna, Ustroń, czy Wisła. Gmina Skoczów stwarza dogodne warunki do uprawiania tego rodzaju aktywności sportowej. Nizinne położenie i piękne krajobrazy to tylko część naszych atutów. Przez teren Gminy Skoczów przebiegają trasy rowerowe obejmujące swoim zasięgiem część obszaru nadgranicznego zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie.

  Więcej na:

  http://www.skoczow.pl/trasy-rowerowe

  http://www.skoczow.pl/sciezki-rowerowe

  http://www.skoczow.pl/szlak-greenways-krakow-morawy-wieden

 4. Ośrodki/trasy narciarskie
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play