Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” powstało z inicjatywy przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, którzy na przełomie 2007/2008 r. zorganizowali pierwsze spotkania informacyjne dla przedstawicieli społeczności lokalnych, poświęcone utworzeniu partnerstwa na obszarze gmin wiejskich powiatu cieszyńskiego. Na spotkaniach tych prezentowano liczne przykłady inicjatyw partnerskich, podejmowanych zarówno w ramach Inicjatywy Wspólnotowej LEADER+ oraz Programu Pilotażowego LEADER+, jak i w ramach innych programów partnerskich polskich i zagranicznych, takich jak: EQUAL, regionalnych programach odnowy wsi czy Grupach Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Po rozważeniu alternatywnych wariantów potencjalnego kształtu LGD na kilku wewnętrznych spotkaniach w styczniu 2008 poprzez podpisanie listu intencyjnego ostatecznie zdecydowano o podjęciu próby utworzenia partnerstwa na obszarze 8 gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice. W skład LGD nie weszły 4 gminy powiatu: Istebna, Ustroń, Wisła oraz Cieszyn.

W kolejnych miesiącach członkowie partnerstwa – w coraz większej liczbie - spotykali się przy okazji dalszych prac nad strategią i przygotowywaniu pozostałej dokumentacji, niezbędnej do ubiegania się o udział w programie LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Był to okres organizacji siedziby Biura LGD oraz podejmowania wielu trudnych decyzji co do zakresu i ostatecznych kierunków rozwoju partnerstwa w ramach PROW 2007-2013.

W nowym okresie programowania środków pochodzących z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 pojawiła się możliwość, aby Miasto Ustroń, Wisła a, dzięki spójności terytorialnej także gmina Istebna stało się członkiem Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” ponieważ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniło definicję obszaru wiejskiego z 5 tyś do 20 tyś. mieszkańców. Dodatkowo w związku ze współpracą Miasta Szczyrk z gminą Brenna, Istebna, oraz Miastem Ustroń, Wisła, w ramach Beskidzkiej 5, Miasto Szczyrk również zostało przyjęte w skład „Cieszyńskiej Krainy”.

W dniu 3 czerwca 2008 r. w Zebrzydowicach odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, w którym wzięło udział 41 osób fizycznych i prawnych, reprezentujących partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych działających na terenie 8 partnerskich gmin. Wyłoniono pierwsze Władze Stowarzyszenia (Zarząd i Komisję Rewizyjną) i wszczęto procedurę rejestracyjną, która zakończyła się w dniu 22 lipca 2008 r. wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast pierwszy skład Rady został wyłoniony 16 października 2008 r.

 

Struktura organów Stowarzyszenia:

 

Proces budowania partnerstwa 2014-2023

Wieloletnia działalność LGD „Cieszyńska Kraina” to ciągły proces budowania partnerstwa, dzięki któremu wszyscy zainteresowani mieszkańcy, podmioty, instytucje społeczne oraz gospodarcze mogą działać na rzecz rozwoju „Cieszyńskiej Krainy”. W celu zwiększenia potencjału LGD oraz zwiększenia możliwości sięgania po środki zewnętrzne przez mieszkańców śląska cieszyńskiego LGD „Cieszyńska Kraina” w 2014roku przyjęła w poczet członków Gminę Istebna oraz Miasto Szczyrk, Ustroń i Wisła.

 

Reprezentatywność poszczególnych sektorów w składzie LGD
L.p. Sektor Liczba członków LGD % składu LGD
1. Sektor publiczny 12 16,43
2. Sektor społeczny 18 24,66
3. Sektor gospodarczy 18 24,66
4. Sektor - mieszkańcy 25 34,25
Łącznie 73 100

Stowarzyszenie pozostaje otwarte na nowych partnerów, którzy są zainteresowani aktywną realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

WŁADZE

Członkowie Zarządu  od dnia 03.06.2023r.(wybory uzupełniające 14.06.2024)
Imię i Nazwisko Gmina
Dominika Tyrna
Prezes
GOLESZÓW
Tomasz Bujok
Wiceprezes
WISŁA
Paweł Sztefek
Wiceprezes
USTROŃ
Magdalena Goryczka
Członek Zarządu
SKOCZÓW
Daniel Michnik
Członek Zarządu
DĘBOWIEC
Cecylia Skowron
Członek Zarządu
STRUMIEŃ
Radosław Strządała
Członek Zarządu
CHYBIE


Aktualny skład Rady od dnia 03.06.2023R. (wybory uzupełniające 14.06.2024)
Imię i Nazwisko Gmina
Andrzej Kozieł BRENNA
Janusz Żydek CHYBIE
Dorota Ciuruś DĘBOWIEC
Sylwia Cieślar GOLESZÓW
Grzegorz Sikorski HAŻLACH
Danuta Łysek HAŻLACH
Stanisław Legierski ISTEBNA
Bolesław Noga SKOCZÓW
Magdalena Suchanek- Kowalska STRUMIEŃ
Natalia Byrdy-Pachuła SZCZYRK
Mirosław Bator SZCZYRK
Chmielewski Włodzimierz USTROŃ
Aleksandra Lalik BRENNA
Stanisław Spandel  ZEBRZYDOWICE
Janusz Król ZEBRZYDOWICE

Skład Komisji Rewizyjnej od dnia 14.03.2014r. do nadal

Imię i nazwisko Gmina
Krystyna Żyłka – Przewodnicząca Brenna
Emilia Kubala - Grossy – Wiceprzewodnicząca Hażlach
Halina Romańska – Członek Komisji Skoczów

 

Statut, regulaminy Stowarzyszenia

Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play