Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Zebrania

Zarząd »

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2018-05-15 06:52
 Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące przeprowadzenia ponownej oceny  zgodnie z programem, odbędzie się w dniu 22 maja 2018 r., o godz. 9.00 w biurze LGD
więcej
Komisja rewizyjna »

Najbliższe zebranie Komisji Rewizyjnej LGD

2018-02-26 12:01
Najbliższe zebranie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 06.03.2018 o godz. 15.00 w siedzibie LGD, Skoczów, ul. Mickiewicza 9
więcej
Rada »

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2018-07-02 12:55
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące oceny wniosków pod wzgledem formalnym, zgodności z PROW na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru złożonych w naborze dla zakresów: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, odbędzie się w dniu 9 lipca 2018 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.
więcej
Walne zebrania »

Najbliższe Walne Zebranie Członków LGD

2018-03-12 14:53
Najbliższe Walne Zebranie Członków LGD odbędzie się 28 marca 2018r. od godz. 17.00 (17.15 w przypadku braku quorum) w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Łączce, ul. Widokowa 10.
więcej
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook