Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Zebrania

Zarząd »

Najbliższe zebranie zarządu LGD

2019-09-10 14:59
Najbliższe zebranie Zarządu LGD odbędzie się w dniu 13.09.2019r., w siedzibie LGD, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9, o godz. 8.00
więcej
Komisja rewizyjna »

Najbliższe zebranie Komisji Rewizyjnej LGD "Cieszyńska Kraina"

2019-02-28 11:16
Najbliższe zebranie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 07.03.2019 o godz. 15.00 w siedzibie LGD, Skoczów, ul. Mickiewicza 9
więcej
Rada »

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2019-10-28 09:12
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące oceny wniosków pod wzgledem formalnym, zgodności z PROW na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru złożonych w naborze dla zakresów: - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1b Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy; - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2a Rozwój przedsiębiorstw działających  w obszarze turystyki/okołoturystyki-przez podejmowanie działalności gospodarczej; - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2b Rozwój przedsiębiorstw działających  w obszarze turystyki/okołoturystyki-przez rozwijanie działalności gospodarczej; - Rozwój przedsiębiorczości - 2.2.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach -rozwijanie działalności gospodarczej; - Infrastruktura niekomercyjna - 1.3.1 Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych; odbędzie się w dniu 06 listopada 2019 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.
więcej
Walne zebrania »

Najbliższe Walne Zebranie Członków LGD "Cieszyńska Kraina"

2019-03-26 09:46
Najbliższe Walne Zebranie Członków LGD odbędzie się 28 marca 2019r. od godz. 17.00 (17.15 w przypadku braku quorum) w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Łączce, ul. Widokowa 10.
więcej
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook