Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Zebrania

Zarząd »

Najbliższe zebranie zarządu LGD "Cieszyńska Kraina"

2021-09-16 11:49
  Najbliższe zebranie Zarządu LGD odbędzie się w dniu 23.09.2021 r., w siedzibie LGD, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9, o godz. 8.00  
więcej
Komisja rewizyjna »

Najbliższe zebranie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Cieszyńska Kraina"

2021-09-14 12:39
Najbliższe zebranie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 20.09.2021r., o godz. 15.00 w siedzibie LGD, Skoczów, ul. Mickiewicza 9  
więcej
Rada »

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2021-10-04 15:08
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące oceny wniosków pod wzgledem formalnym, zgodności z PROW na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru złożonych w naborze trwającym od 30.08-13.09.2021r., dla następujących zakresów: - Rozwój przedsiębiorczości - Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy; - Rozwój przedsiębiorczości - Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy;- Rozwój przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki-przez podejmowanie działalności gospodarczej;- Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także  o charakterze ponadregionalnym;- Wzmocnienie kapitału  - Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE;- Infrastruktura niekomercyjna - Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych, odbędzie się w dniu 20 października 2021 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.
więcej
Walne zebrania »

Najbliższe Walne Zebranie Członków LGD "Cieszyńska Kraina"

2021-05-21 08:21
Najbliższe Walne Zebranie Członków LGD odbędzie się 09 czerwca 2021r. od godz. 17.00 (17.15 w przypadku braku quorum) w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Łączce, ul. Widokowa 10.
więcej
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play