Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Zebrania

Zarząd »

Najbliższe zebranie zarządu LGD

2018-10-31 09:28
Najbliższe zebranie Zarządu LGD odbędzie się w dniu 08.11.2018 r., w siedzibie LGD, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9, o godz. 8.00
więcej
Komisja rewizyjna »

Najbliższe zebranie Komisji Rewizyjnej LGD "Cieszyńska Kraina"

2018-10-30 09:16
Najbliższe zebranie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 07.11.2018 o godz. 15.00 w siedzibie LGD, Skoczów, ul. Mickiewicza 9
więcej
Rada »

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2018-10-30 09:15
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące oceny wniosków pod wzgledem formalnym, zgodności z PROW na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru złożonych w naborze dla zakresów:- Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki; - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej w obszarze turysyki/okołoturystyki , odbędzie się w dniu 05 listopada 2018 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.
więcej
Walne zebrania »

Najbliższe Walne Zebranie Członków LGD

2018-08-08 11:49
Najbliższe Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD odbędzie się 20 sierpnia 2018r. od godz. 17.00 (17.15 w przypadku braku quorum) w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Łączce, ul. Widokowa 10.
więcej
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook