Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Zebrania

Zarząd »

Najbliższe zebranie zarządu LGD "Cieszyńska Kraina"

2024-06-26 13:53
Najbliższe zebranie Zarządu LGD "Cieszyńska Kraina" odbędzie się w dniu 28.06.2024 r., w siedzibie LGD, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9, o godz. 08.00
więcej
Komisja rewizyjna »

Najbliższe zebranie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Cieszyńska Kraina"

2024-02-22 12:44
Najbliższe zebranie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 29.02.2024r., o godz. 15.00 w siedzibie LGD, Skoczów, ul. Mickiewicza 9  
więcej
Rada »

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2024-06-17 12:37
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące zmiany uchwały rady nr: 13/2023 z dnia 23.05.2023, nr 43/2022 z dnia 20.10.2022, nr 31/2022 z dnia 25.04.2022, ponowna ocena wniosku nr CK.RP.r.01/2022-W01 zg. z lokalnymi kryteriami wyboru, oraz zmiana uchwały nr 35/2022, wybór uzupełniająy prezydium Rad, oraz Zmiana Regulaminu Rady, odbędzie się w dniu 27 czrwca 2024r., o godz. 9.00, w siedzibie LGD, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9.
więcej
Walne zebrania »

Najbliższe Walne Zebranie Członków LGD "Cieszyńska Kraina"

2024-05-27 10:09
Najbliższe Walne Zebranie Członków LGD odbędzie się 14 czerwca 2024r. od godz. 17.00 (17.15 w przypadku braku quorum) w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Łączce, ul. Widokowa 10.
więcej
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play