Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

NABORY - WYNIKI NABORÓW

Poniżej prezentujemy listy operacji zgodnych i nie zgodnych z ogloszeniem o naborze, programem, LSR oraz listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania dla naborów ogłaszanych przez LGD "Cieszyńska Kraina"

Załączniki
nabór nr 13/2021 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 13/2021 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 20-10-2021 )
nabór nr 13/2021 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 13/2021 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 20-10-2021 )
nabór nr 12/2021 opracje wybrane i niewybrane nabór nr 12/2021 opracje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 20-10-2021 )
nabór nr 12/2021 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 12/2021 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 20-10-2021 )
nabór 11/2021 operacje wybrane i niewybrane nabór 11/2021 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 20-10-2021 )
nabór nr 11/2021 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 11/2021 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 20-10-2021 )
nabór nr 10/2021 operacje wycofane nabór nr 10/2021 operacje wycofane
(data publikacji : 20-10-2021 )
nabór nr 9/2021 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 9/2021 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 20-10-2021 )
nabór nr 9/2021 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 9/2021 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 20-10-2021 )
nabór nr 8/2021 operacje wybrane i nie wybrane nabór nr 8/2021 operacje wybrane i nie wybrane
(data publikacji : 20-10-2021 )
nabór nr 8/2021 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 8/2021 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 20-10-2021 )
nabór nr 8/2021 operacje wycofane nabór nr 8/2021 operacje wycofane
(data publikacji : 20-10-2021 )
nabór nr 7/2021 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 7/2021 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 20-10-2021 )
nabór nr 7/2021 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 7/2021 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 20-10-2021 )
nabór nr 6/2021 operacje wybrane i nie wybrane_ nabór nr 6/2021 operacje wybrane i nie wybrane_
(data publikacji : 28-04-2021 )
nabór nr 6/2021 operacje wybrane i nie wybrane nabór nr 6/2021 operacje wybrane i nie wybrane
(data publikacji : 26-04-2021 )
nabór nr 6/2021 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 6/2021 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 26-04-2021 )
nabór nr 4/2021 operacje wybrane i nie wybrane nabór nr 4/2021 operacje wybrane i nie wybrane
(data publikacji : 26-04-2021 )
nabór nr 4/2021 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 4/2021 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 26-04-2021 )
nabór nr 3/2021 operacje wybrane i nie wybrane nabór nr 3/2021 operacje wybrane i nie wybrane
(data publikacji : 26-04-2021 )
nabór nr 3/2021 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 3/2021 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 12-11-2020 )
nabór nr 3/2021 operacje wycofane nabór nr 3/2021 operacje wycofane
(data publikacji : 12-11-2020 )
nabór nr 2/2021 operacje wybrane i nie wybrane nabór nr 2/2021 operacje wybrane i nie wybrane
(data publikacji : 26-04-2021 )
nabór nr 2/2021 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 2/2021 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 26-04-2021 )
nabór nr 2/2021 operacje wycofane nabór nr 2/2021 operacje wycofane
(data publikacji : 26-04-2021 )
nabór nr 1/2021 operacje wybrane i nie wybrane nabór nr 1/2021 operacje wybrane i nie wybrane
(data publikacji : 26-04-2021 )
nabór nr 1/2021 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 1/2021 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 26-04-2021 )
nabór nr 10/2020 operacje wybrane i nie wybrane nabór nr 10/2020 operacje wybrane i nie wybrane
(data publikacji : 12-11-2020 )
nabór nr 10/2020 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 10/2020 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 12-11-2020 )
nabór nr 9/2020 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 9/2020 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 12-11-2020 )
nabór nr 9/2020 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 9/2020 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 12-11-2020 )
nabór nr 8/2020 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 8/2020 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 12-11-2020 )
nabór nr 8/2020 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 8/2020 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 12-11-2020 )
nabór nr 7/2020 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 7/2020 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 03-03-2020 )
nabór nr 7/2020 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 7/2020 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 03-03-2020 )
nabór nr 6/2020 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 6/2020 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 03-03-2020 )
nabór nr 6/2020 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 6/2020 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 03-03-2020 )
nabór nr 3/2020 operacje wycofane nabór nr 3/2020 operacje wycofane
(data publikacji : 03-03-2020 )
nabór nr 3/2020 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 3/2020 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 03-03-2020 )
nabór nr 3/2020 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 3/2020 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 03-03-2020 )
nabór nr 2/2020 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 2/2020 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 03-03-2020 )
nabór nr 2/2020 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 2/2020 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 03-03-2020 )
nabór nr 1/2020 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 1/2020 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 03-03-2020 )
nabór nr 1/2020 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 1/2020 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 03-03-2020 )
nabór nr 11/2019 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 11/2019 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 07-11-2019 )
nabór nr 11/2019 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 11/2019 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 07-11-2019 )
nabór nr 9/2019 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 9/2019 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 07-11-2019 )
nabór nr 9/2019 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 9/2019 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 07-11-2019 )
nabór nr 8/2019 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 8/2019 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 07-11-2019 )
nabór nr 8/2019 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 8/2019 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 07-11-2019 )
nabór nr 7/2019 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 7/2019 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 07-112019 )
nabór nr 7/2019 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 7/2019 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 07-11-2019 )
nabór nr 6/2019 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 6/2019 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 07-11-2019 )
nabór nr 6/2019 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 6/2019 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 07-11-2019 )
nabór nr 5/2019 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 5/2019 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 08-05-2019 )
nabór nr 5/2019 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 5/2019 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 08-05-2019 )
nabór nr 4/2019 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 4/2019 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 08-05-2019 )
nabór 4/2019 operacje zgodne i niezgodne nabór 4/2019 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 08-05-2019 )
nabór nr 3/2019 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 3/2019 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 08-05-2019 )
nabór nr 3/2019 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 3/2019 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 08-05-2019 )
nabór nr 2/2019 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 2/2019 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 08-05-2019 )
nabór nr 2/2019 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 2/2019 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 08-05-2019 )
nabór nr 1/2019 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 1/2019 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 08-05-2019 )
nabór nr 1/2019 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 1/2019 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 08-05-2019 )
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play