Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

NABORY - WYNIKI NABORÓW

Poniżej prezentujemy listy operacji zgodnych i nie zgodnych z ogloszeniem o naborze, programem, LSR oraz listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania dla naborów ogłaszanych przez LGD "Cieszyńska Kraina"

Załączniki
nabór nr 5/2019 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 5/2019 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 08-05-2019 )
nabór nr 5/2019 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 5/2019 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 08-05-2019 )
nabór nr 4/2019 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 4/2019 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 08-05-2019 )
nabór 4/2019 operacje zgodne i niezgodne nabór 4/2019 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 08-05-2019 )
nabór nr 3/2019 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 3/2019 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 08-05-2019 )
nabór nr 3/2019 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 3/2019 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 08-05-2019 )
nabór nr 2/2019 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 2/2019 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 08-05-2019 )
nabór nr 2/2019 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 2/2019 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 08-05-2019 )
nabór nr 1/2019 operacje wybrane i niewybrane nabór nr 1/2019 operacje wybrane i niewybrane
(data publikacji : 08-05-2019 )
nabór nr 1/2019 operacje zgodne i niezgodne nabór nr 1/2019 operacje zgodne i niezgodne
(data publikacji : 08-05-2019 )
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook