Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Członkowie LGD

Członkowie honorowi:

1. Sylwia Cieślar

Członkowie zwyczajni:

1. Andrzej Chrapek
2. Bank Spółdzielczy  w Cieszynie oddział Hażlach
3. Bodak Jarosław
4. Byrt Katarzyna
5. Chmielewski Włodzimierz
6. Chwastek Karol
7. Ciuruś Dorota
8. Donocik Barbara
9. Gazurek Henryk
10. Glajcar Krzysztof
11. Gmina Brenna   
12. Gmina Chybie
13. Gmina Dębowiec
14. Gmina Goleszów
15. Gmina Hażlach
16. Gmina Istebna
17. Gmina Skoczów
18. Gmina Strumień
19. Gmina Zebrzydowice
20. Holeksa Rudolf
21. Jankowska Monika
22. Konieczny Franciszek
23. Lipowczan Karol
24. Ludowy Klub Sportowy „BŁYSKAWICA”
25. LUPRO  Krzysztof Lutczyn
26. P.H.U Marchlewicz Rafał
27. Miasto Szczyrk
28. Miasto Ustroń
29. Miasto Wisła
30. Międzyszkolny Klub Sportowy  ISTEBNA
31. Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach Wielkich
32. Olga Stuchlik
33. OSP Kozakowice
34. OSP Szczyrk
35. P.P-H. HARO sp.z o.o.
36. Instalatorstwo Elektryczne Piotr Gburek
37. Polok Józef
38. Polski Klub Ekologiczny Koło w Skoczowie
39. Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie
40. Romańska Halina
41. SKI-FOREST  Krzysztof Byrt
42. Słowik Urszula
43. Sojka Wanda
44. Spandel Stanisław 
45. Stowarzyszenie Miłośników Drogomyśla "DROGA MYŚL"
46. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Cieszyńskiej
47. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku
48. Stowarzyszenie OSP Kończyce Małe
49. Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijan „MUSICA SACRA”
50. Stowarzyszenie Rozwoju „INTEGRACJA”
51. Stowarzyszenie Rybackie "ŻABI KRAJ"
52. Strządała Jacek
53. Strządała Radosław
54. Szarek Iwona
55. Szarzec Ireneusz
56. Szczyrkowska Izba Gospodarcza
57. Szopa Anna
58. Tatka Wojciech
59. Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek „JODŁA”
60. Towarzystwo Miłośników Zarzecza w Zarzeczu
61. Tyrna Dominika
62. Uczniowski Klub Sportowy „DĘBOWIANKA”
63. Wacławik Zbigniew
64. Wardas Mirosław
65. Wiślańska Organizacja Turystyczna
66. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o.
67. Żaba Jacek

 

 

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

 Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś wypełniając deklarację członkowską. Dlatego, zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.

 

  1. Administrator.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów. Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 33 487 49 42 lub pisząc na adres: biuro@cieszynskakraina.pl

  1. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przyjęcia Cię w poczet członków naszego Stowarzyszenia oraz, kontaktowania się z Tobą w sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO[1]) polegający na monitorowaniu składu członkowskiego Stowarzyszenia oraz informowaniu i mobilizowaniu członków Stowarzyszenia do udziału w pracach jego organów a także prowadzeniu listy członków Stowarzyszenia i zamieszczaniu jej na naszej stronie internetowej, do czego zobowiązuje nas umowa ramowa na realizację LSR, zawarta z Samorządem Województwa Śląskiego.

W zakresie, w jakim udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twojego wizerunku podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie przez Ciebie zgody w tym zakresie jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Zgoda może zostać przez Ciebie w każdym czasie odwołana poprzez złożenie stosownego oświadczenia na jeden z adresów wskazanych w pkt 1. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych (wizerunku) do tego momentu będzie uznawane za zgodne z prawem.

  1. Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe, które nam podasz mogą zostać przekazane do naszego prawnika, oraz naszych stałych współpracowników. Pragniemy Cię zapewnić, że starannie weryfikujemy, czy każdy z tych podmiotów wdrożył stosowne zabezpieczenia, by Twoje dane były bezpieczne. Poza tym, tak jak wspomnieliśmy wyżej, Twoje dane trafią także do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach realizacji przez nas obowiązków wynikających z umowy ramowej, o której mowa w art. 14 ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (Dz. U. z 2018 r. poz. 140).

  1. Okres przetwarzania.

Planujemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu, w którym cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie lub do momentu, w którym upłynie okres realizacji naszych obowiązków wynikających z umowy ramowej, o której mowa wyżej – w zależności od tego, co nastąpi najpierw.

  1. Twoje uprawnienia.

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do żądania sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu. Bardziej szczegółowo kwestie Twoich uprawnień regulują przepisy RODO, które mogą w pewnych sytuacjach przesądzać o tym, że wykonanie Twojego prawa nie będzie możliwe.

Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej).

 

[1] Tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook