Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Członkowie LGD

Członkowie honorowi:

1. Sylwia Cieślar

Członkowie zwyczajni:

1. Andrzej Chrapek
2. Bank Spółdzielczy  w Cieszynie oddział Hażlach
3. Bodak Jarosław
4. Byrt Katarzyna
5. Chmielewski Włodzimierz
6. Chwastek Karol
7. Ciuruś Dorota
8. Donocik Barbara
9. Gmina Brenna
10. Gmina Chybie
11. Gmina Dębowiec
12. Gmina Goleszów
13. Gmina Hażlach
14. Gmina Istebna
15. Gmina Skoczów
16. Gmina Strumień
17. Gmina Zebrzydowice
18. Holeksa Rudolf
19. Jankowska Monika
20. Konieczny Franciszek
21. Lipowczan Karol
22. Ludowy Klub Sportowy „BŁYSKAWICA”
23. LUPRO  Krzysztof Lutczyn
24. P.H.U Marchlewicz Rafał
25. Miasto Szczyrk
26. Miasto Ustroń
27. Miasto Wisła
28. Międzyszkolny Klub Sportowy  ISTEBNA
29. Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach Wielkich
30. Olga Stuchlik
31. OSP Kozakowice
32. OSP Szczyrk
33. P.P-H. HARO sp.z o.o.
34. Instalatorstwo Elektryczne Piotr Gburek
35. Polok Józef
36. Polski Klub Ekologiczny Koło w Skoczowie
37. Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie
38. Romańska Halina
39. SKI-FOREST  Krzysztof Byrt
40. Słowik Urszula
41. Sojka Wanda
42. Spandel Stanisław 
43. Stowarzyszenie Miłośników Drogomyśla "DROGA MYŚL"
44. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Cieszyńskiej
45. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku
46. Stowarzyszenie OSP Kończyce Małe
47. Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijan „MUSICA SACRA”
48. Stowarzyszenie Rozwoju „INTEGRACJA”
49. Stowarzyszenie Rybackie "ŻABI KRAJ"
50. Strządała Jacek
51. Strządała Radosław
52. Szarek Iwona
53. Szczyrkowska Izba Gospodarcza
54. Szopa Anna
55. Tatka Wojciech
56. Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek „JODŁA”
57. Towarzystwo Miłośników Zarzecza w Zarzeczu
58. Tyrna Dominika
59. Uczniowski Klub Sportowy „DĘBOWIANKA”
60. Wardas Mirosław
61. Wiślańska Organizacja Turystyczna
62. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o.
63. Żaba Jacek

 

 

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

 Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś wypełniając deklarację członkowską. Dlatego, zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.

 

  1. Administrator.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów. Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 33 487 49 42 lub pisząc na adres: biuro@cieszynskakraina.pl

  1. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przyjęcia Cię w poczet członków naszego Stowarzyszenia oraz, kontaktowania się z Tobą w sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO[1]) polegający na monitorowaniu składu członkowskiego Stowarzyszenia oraz informowaniu i mobilizowaniu członków Stowarzyszenia do udziału w pracach jego organów a także prowadzeniu listy członków Stowarzyszenia i zamieszczaniu jej na naszej stronie internetowej, do czego zobowiązuje nas umowa ramowa na realizację LSR, zawarta z Samorządem Województwa Śląskiego.

W zakresie, w jakim udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twojego wizerunku podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie przez Ciebie zgody w tym zakresie jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Zgoda może zostać przez Ciebie w każdym czasie odwołana poprzez złożenie stosownego oświadczenia na jeden z adresów wskazanych w pkt 1. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych (wizerunku) do tego momentu będzie uznawane za zgodne z prawem.

  1. Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe, które nam podasz mogą zostać przekazane do naszego prawnika, oraz naszych stałych współpracowników. Pragniemy Cię zapewnić, że starannie weryfikujemy, czy każdy z tych podmiotów wdrożył stosowne zabezpieczenia, by Twoje dane były bezpieczne. Poza tym, tak jak wspomnieliśmy wyżej, Twoje dane trafią także do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach realizacji przez nas obowiązków wynikających z umowy ramowej, o której mowa w art. 14 ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (Dz. U. z 2018 r. poz. 140).

  1. Okres przetwarzania.

Planujemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu, w którym cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie lub do momentu, w którym upłynie okres realizacji naszych obowiązków wynikających z umowy ramowej, o której mowa wyżej – w zależności od tego, co nastąpi najpierw.

  1. Twoje uprawnienia.

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do żądania sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu. Bardziej szczegółowo kwestie Twoich uprawnień regulują przepisy RODO, które mogą w pewnych sytuacjach przesądzać o tym, że wykonanie Twojego prawa nie będzie możliwe.

Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej).

 

[1] Tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook