Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Członkowie LGD

Członkowie honorowi:

1. Sylwia Cieślar

Członkowie zwyczajni:

1. Bank Spółdzielczy  w Cieszynie oddział Hażlach
2. Białoń- Noga Halina
3. Biuro turystyczne GRONIE Daniela Guziur-Pilch 
4. Bodak Jarosław
5. Byrdy-Pachuła Natalia
6. Byrt Katarzyna
7. Cieślar Marta "MALINKA"
8. Chmielewski Włodzimierz
9. Chrapek Andrzej
10. Chwastek Karol P.P.H.-U.
11. Ciuruś Dorota BRAPTA
12. Donocik Barbara
13. Gazurek Henryk
14. Glajcar Krzysztof
15. Gmina Brenna   
16. Gmina Chybie
17. Gmina Dębowiec
18. Gmina Goleszów
19. Gmina Hażlach
20. Gmina Istebna
21. Gmina Skoczów
22. Gmina Strumień
23. Gmina Zebrzydowice
24. Halama Grzegorz HALIT
25. Holeksa Rudolf
26. Jankowska Monika
27. Kajzar Sabina
28. Lipowczan Karol Zakład Ślusarsko-Blacharski 
29. Ludowy Klub Sportowy „BŁYSKAWICA”
30. Lutczyn Krzysztof LUPRO
31. Miasto Szczyrk
32. Miasto Ustroń
33. Miasto Wisła
34. Międzyszkolny Klub Sportowy  ISTEBNA
35. Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach Wielkich
36. Olga Stuchlik
37. OSP Kozakowice
38. OSP Szczyrk
39. Instalatorstwo Elektryczne Piotr Gburek
40. Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie
41. Romańska Halina
42. SKI-FOREST  Krzysztof Byrt
43. Skowron Cecylia
44. Słowik Urszula
45. Sojka Wanda
46. Spandel Stanisław 
47. Stowarzyszenie Miłośników Drogomyśla "DROGA MYŚL"
48. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Cieszyńskiej
49. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku
50. Stowarzyszenie OSP Kończyce Małe
51. Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijan „MUSICA SACRA”
52. Stowarzyszenie Rozwoju „INTEGRACJA”
53. Stowarzyszenie Rybackie "ŻABI KRAJ"
54. Strządała Jacek P.P.-H.-U. "OKA"
55. Strządała Radosław  S.INSTAL Instalacje i roboty budowlane
56. Szarek Iwona AN-MAR
57. Szarzec Ireneusz
58. Szczyrkowska Izba Gospodarcza
59. Szopa Anna
60. Tatka Wojciech
61. Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek „JODŁA”
62. Towarzystwo Miłośników Zarzecza w Zarzeczu
63. Tyrna Dominika
64. Uczniowski Klub Sportowy „DĘBOWIANKA”
65. Wacławik Zbigniew
66. Wardas Mirosław
67. Wiślańska Organizacja Turystyczna
68. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o.
69. Żaba Jacek

 

 

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
(dane pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą)

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś wypełniając deklarację członkowską. Dlatego, zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.

 

  1. Administrator.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów. Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 33 487 49 42 lub pisząc na adres:biuro@cieszynskakraina.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować pisząc na adres e-mail: iodo@cieszynskakraina.pl

  1. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przyjęcia Cię w poczet członków naszego Stowarzyszenia oraz, kontaktowania się z Tobą w sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO[1]) polegający na monitorowaniu składu członkowskiego Stowarzyszenia oraz informowaniu i mobilizowaniu członków Stowarzyszenia do udziału w pracach jego organów a także prowadzeniu listy członków Stowarzyszenia i zamieszczaniu jej na naszej stronie internetowej, do czego zobowiązuje nas umowa ramowa na realizację LSR, zawarta z Samorządem Województwa Śląskiego.

W zakresie, w jakim udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twojego wizerunku podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie przez Ciebie zgody w tym zakresie jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Zgoda może zostać przez Ciebie w każdym czasie odwołana poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres wskazany w pkt 1. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych (wizerunku) do tego momentu będzie uznawane za zgodne z prawem.

  1. Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe, które nam podasz mogą zostać przekazane:

  • podmiotom, z którym Administrator Danych podpisał umowę powierzenia świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, płatnicze, doradcze, prawne, informatyczne czy też nasi inni dostawcy i partnerzy z którymi mamy zawarte umowy współpracy w zakresie koniecznym do realizacji usługi. Starannie weryfikujemy, czy posiadają oni stosowne zabezpieczenia, by Twoje dane były bezpieczne
  • organom państwowym, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa

Poza tym, tak jak wspomnieliśmy wyżej, Twoje dane trafią także do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach realizacji przez nas obowiązków wynikających z umowy ramowej, o której mowa w art. 14 ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (Dz. U. z 2018 r. poz. 140).

  1. Okres przetwarzania.

Planujemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu, w którym cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie lub do momentu, w którym upłynie okres realizacji naszych obowiązków wynikających z umowy ramowej, o której mowa wyżej – w zależności od tego, co nastąpi najpierw.

  1. Twoje uprawnienia.

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, do żądania ich sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”) lub ograniczenia przetwarzania (jeżeli dane są nieprawidłowe możesz żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych). Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych (tych danych których Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina” nie będzie potrzebowała w celu kontroli przez organy publiczne), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody art.6 ust.1 pkt. a RODO i art. 9 ust. 2 pkt. b RODO), prawo do bycia zapomnianym (jeżeli przepis prawa na to pozwala).

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poddawane profilowaniu.

  1. Udostępnienie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

 

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej).

 

 

[1] Tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Załączniki
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play