Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Skoczów

Podjęcie i prowadzenia działalności gospodarczej dotyczącej biura projekowania wnętrz oraz usług graficznych pt. DANELOVA - STUDIO WNĘTRZ

Tytuł: Podjęcie i prowadzenia działalności gospodarczej dotyczącej biura projekowania wnętrz oraz usług graficznych pt. DANELOVA - STUDIO WNĘTRZ

Wnioskodawca: Justyna Danel

Numer wniosku: CK.RP.p.02/2021- W03

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Kiczyce

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Inwestycja miała na celu stworzenie biura projektowania wnętrz wraz z usługami graficznymi.

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie filmowania uroczystości rodzinnych pn. Kamerzysta ślubny 360 Skoczów

Tytuł: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie filmowania uroczystości rodzinnych pn. Kamerzysta ślubny 360 Skoczów

Wnioskodawca: Dawid Zarzycki

Numer wniosku: CK.RP.p.02/2021- W04

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Skoczów

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja polegała na otwarciu działalności świadczącej usługi filmowania oraz postprodukcji materiałów video m. in. z imprez okolicznościowych.

Specjalistyczne biuro inżynieryjne w dziedzinie spotkań oraz konferencji VR

Tytuł: Specjalistyczne biuro inżynieryjne w dziedzinie spotkań oraz konferencji VR

Wnioskodawca: Artur Mentel

Numer wniosku: CK.RP.p.02/2020-W04

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Skoczów

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja generuje 1 miejsce pracy. Oferta firmy jest unikatowa na lokalnym rynku dzięki połączeniu technologii projektowania BIM oraz środowisku VR w celu organizowania branżowych spotkań oraz konferencji między projektantami i klientami indywidualnymi.

Budowa i otwarcie salonu usług fryzjerskich "ekoHair by Edyta"

Tytuł: Budowa i otwarcie salonu usług fryzjerskich "ekoHair by Edyta"

Wnioskodawca: Edyta Dziedzic

Numer wniosku: CK.RP.p.02/2020-W13

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Harbutowice

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Otwarto salon fryzjerski w Harbutowicach. Zakupiono wyposażenie, panelę PV oraz pompy ciepła dla zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną z OZE.

Uruchomienie działalności gospodarczej - foodtracka "BURGER QUEEN" oferującej niespotykane na rynku LGD usługi

Tytuł: Uruchomienie działalności gospodarczej - foodtracka "BURGER QUEEN" oferującej niespotykane na rynku LGD usługi

Wnioskodawca: Małgorzata Dobner

Numer wniosku: CK.RP.pt.02/2021-W01

Działanie: Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Skoczów

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Zaplanowano otwarcie nowej placówki gastronomicznej - foodtracka z możliwością zjedzenia na miejscu i na wynos z dostawą.

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice

Tytuł: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice

Wnioskodawca: Miasto Skoczów

Numer wniosku: CK.BI.t.01/2020-W04

Działania: Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych

Miejsce realizacji: Harbutowice

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Przedmiotem projektu była budowa wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego w sołectwie Harbutowice. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz lampę solarną do oświetlenia placu zabaw.

Fotografowanie i Videofilmowanie

Tytuł: Fotogrfowanie i Videofilmowanie

Wnioskodawca: Tomasz Baran

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2018-W06

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Skoczów

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Założenie przedsiębiorstwa i jego rozwój poprzez m. in. zakup drona zasilanego bateriami słonecznymi

Promocja kuchni regionalnej Cieszyńskiej Krainy- PROJEKT GRANTOWY

Tytuł Projektu Grantowego: Promocja kuchni regionalnej Cieszyńskiej Krainy

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie Rybackie "Żabi Kraj"

Numer wniosku: CK.1/2018/G-W06

Miejsce realizacji: Skoczów

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Cel zadania: Promocja kuchni regionalnej w tym produktów i usług lokalnych Cieszyńskiej Krainy

Opis działania: Projekt Grantowy zakłada:

-przeprowadzenie 12 pokazów kulinarnych dań regionalnych- w każdej gminie tj. Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Szczyrk, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice, w wybranej restauracji,

-film promujący regionalną kuchnię,

-broszurę, przewodnik promujący regionalną kuchnię,

-imprezę promującą obszar LSR, kuchnię regionalną, lokalne usługi i produkty, folklor.

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Ochaby

Tytuł: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Ochaby

Wnioskodawca: Gmina Skoczów

Numer wniosku: CK.BI.t.02/2017-W02

Działanie: Budowa, przebudowa obiektów turystycznych, rekreacyjnych

Miejsce realizacji: Ochaby

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR, rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej

Opis działania: Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska przy szkole w  Ochabach. W zakres prac wchodzić będzie: budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą. W wyniku realizacji operacji powstanie miejsce umożliwiające zarówno mieszkańcom jak i turystom korzystanie z obiektu rekreacyjnego.

Biorezonans

Tytuł: Biorezonans

Wnioskodawca: Karina Lorje-Kohut

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2019-W04

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Pogórze

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Podjęta działalność polega na nowoczesnej, nieinwazyjnej metodzie diagnostyki, umożliwiającej określenie stanu bio-energetyki każdego organu człowieka.

Autorska pracownia projektowa w dziedzinie architektury z wykorzystaniem innowacyjnych technologii

Tytuł: Autorska pracownia projektowa w dziedzinie architektury z wykorzystaniem innowacyjnych technologii

Wnioskodawca: Klaudyna Mentel

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2019-W05

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Skoczów

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Projekt zakłada podjęcie działalności gospodarczej, która obejmuje: usługi projektowe, sporządzanie dokumentacji projektowej, wizualizacji, animacji 3D, wizje lokalne VR. 

Innowacyjne przedsiębiorstwo elektro-instalacyjnych robót wysokościowych

Tytuł: Innowacyjne przedsiębiorstwo elektro-instalacyjnych robót wysokościowych

Wnioskodawca: Jerzy Wojnar

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2018-W05

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Pierściec

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi, wysokościowych robót elektro-instalacyjnych systemem alpinistycznym. Działalność pzyczyni się do powstania dwóch miejsc pracy.

Przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez zadaszenie trybuny głównej stadionu w Gminie Skoczów

Tytuł: Przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez zadaszenie trybuny głównej stadionu w Gminie Skoczów

Wnioskodawca: Gmina Skoczów

Numer wniosku: CK.BI.t.01/2017-W03

Działanie: Wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru LSR; Rozszerzenie oferty kulturalnej; Rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej; Rozwój OZE

Miejsce realizacji: Skoczów

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja przyczynia się do wzmocnienia potencjału i rozwoju obiektów rekreacyjnych służących aktywnemu wypoczynkowi. Operacja posiada charakter nowatorski i innowacyjny, przez co poprawił się wizerunek i atrakcyjność Gminy Skoczów

 

Organizacja imprezy promującej LGD "Cieszyńska Kraina"- "Pierwszy Międzynarodowy Zlot Miłośników Zabytkowych Pojazdów i Maszyn- TRAKTORMANIA 2018"

Tytuł: Organizacja imprezy promującej LGD "Cieszyńska Kraina"- "Pierwszy Międzynarodowy  Zlot Miłośników Zabytkowych Pojazdów i Maszyn- TRAKTORMANIA 2018"

Wnioskodawca: Maciej Bieniek

Numer wniosku: CK.PO.ip.01/2017-W01

Działanie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych- Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym

Miejsce realizacji: Ochaby Wielkie

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja ma na celu organizację imprezy kulturalnej promującej obszar LGD "Cieszyńska Kraina", polegającej na prezentacji zabytkowych maszyn i urządzeń służących do dawnej uprawy gruntów, a także pokazach zabytkowej motoryzacji oraz urządzeń gospodarstwa domowego, która odbędzie się pod nazwą: " Pierwszy Międzynarodowy  Zlot Miłośników Zabytkowych Pojazdów i Maszyn- TRAKTORMANIA 2018", w której udział wezmą wystawcy z różnych części Polski, a także z zagranicy.

 

Organizacja imprezy kulturalnej promującej lokalne produkty pn. "Ryby, miody, wina- tak piękna jest Cieszyńska Kraina"

Tytuł: Organizacja imprezy kulturalnej promującej lokalne produkty pn. "Ryby, miody, wina- tak piękna jest Cieszyńska Kraina"

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rybackie "Żabi Kraj"

Numer wniosku: CK.PO.igw.01/2017-W01

Działanie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych- Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych

Miejsce realizacji: Hażlach

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Impreza kulturalna promująca lokalne produkty pn. "Ryby, miody, wina- tak piękna jest Cieszyńska Kraina". Operacja zostanie zrealizowana w Gminie Hażlach. W ramach imprezy zostanie  zorganizowana:
-wystawa produktów lokalnych Cieszyńskiej Krainy,
-konkurs kulinarny,
-konkurs plastyczy,
-konkurs wiedzy o obszarze i produktach lokalnych Cieszyńskiej Krainy,
-degustacja dania z lokalnych produktów,
-pokaz kulinarny z wykorzystaniem karpia i innych lokalnych produktów

 

 

Wdrożenie innowacyjnej technologii w firmie produkcyjnej poprzez zakup nowoczesnej linii do próżniowego pakowania materacy

Tytuł: Wdrożenie innowacyjnej technologii w firmie produkcyjnej poprzez zakup nowoczesnej linii do próżniowego pakowania materacy

Wnioskodawca: Biuro Handlowe Per-Med Ryszard, Jarosław i Przemysław Ziora Spółka Jawna

Numer wniosku: CK.RP.i.01/2017-W01

Działanie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach niezwiązanych z turystyką- rozwijanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Skoczów

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu wprowadzenie nowoczesnego, innowacyjnego rozwiązania w zakresie pakowania materacy. W ramach operacji zostanie zakupiona nowoczesna maszyna do próżniowego pakowania i rolowania materacy, której zastosowanie pozwoli na dostarczenie produktów w bardzo kompaktowych opakowaniach.

 

 

Firma jutra- zastosowanie techniki OZE do funkcjonowania firmy świadczącej innowacyjne usługi IT

Tytuł: Firma jutra- zastosowanie techniki OZE do funkcjonowania firmy świadczącej innowacyjne usługi IT

Wnioskodawca: Filip Rydzewski

Numer wniosku: CK.RP.01/2016-W20

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Skoczów

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, utrzymania i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Stworzenie firmy świadczącej usługi z zakresu wykonywania i serwisowania instalacji światłowodowych w oparciu o technologię OZE.

 

 

wybierz inną gminę
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play