Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Brenna

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług kamieniarskich, celem rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, a także promocja dóbr naturalnych regionu

Tytuł: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług kamieniarskich, celem rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, a także promocja dóbr naturalnych regionu

Wnioskodawca: Szymon Heller

Numer wniosku: CK.RP.01/2016-W08

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Brenna

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, utrzymanie i tworzenie miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu podjęcie działalności gospodarczej- firmy kamieniarskiej. W ramach tej operacji zostaną zakupione innowacyjne urządzenia i maszyny oraz zostaną zainstalowane odnawialne źródła energii.

Budowa obiektów małej architektury w Ośrodku "Pod Brandysem" w Górkach Wielkich

Tytuł: Budowa obiektów małej architektury w Ośrodku "Pod Brandysem" w Górkach Wielkich

Wnioskodawca: Gmina Brenna

Numer wniosku: CK.BI.01/2016-W03

Działania: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Miejsce realizacji: Górki Wielkie

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja obejmuje budowę obiektów małej architektury na terenie Ośrodka "Pod Brandysem" przy ul. Sportowej w Górkach Wielkich. Miejsce to stanowi centrum rozrywki i rekreacji w Gorkach Wielkich, wzbogacenie tego terenu o obiekty użytkowe służące codziennej rekreacji ( huśtawka wahadłowo- obrotowa, mini rampa, street workout park line) wzmocni atuty miejscowości Górki Wielkie, a tym samym Gminy Brenna.

Kuchnia z dziada pradziada. Prosto, smacznie, zdrowo

Tytuł: Kuchnia z dziada pradziada. Prosto, smacznie, zdrowo

Wnioskodawca: Jakub Dudys

Numer wniosku: CK.RP.01/2016-W05

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Górki Małe

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, utrzymania i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu wprowadzenie na rynek nowatorskiej usługi warsztatów o dawnej tradycji kuchni, zwłaszcza tej codziennej na terenie Śląska Cieszyńskiego. W ramach operacji zostanie wykończony budynek oraz doposażone zostaną pomieszczenia ekspozycyjne i warsztatowe. Działalność wzbudzi zaciekawienie dawnymi czasami i tradycyjną kuchnią.

wybierz inną gminę
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook