Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Brenna

Mark-Bud - usługi budowlane z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i elektronarzędzi

Tytuł: Mark-Bud - usługi budowlane z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i elektronarzędzi

Wnioskodawca: Marek Kulig

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2022- W04

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Górki Wielkie

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: W ramach otwarcie działalności gospodarczej oferowane sa usługi takie jak:

- budowy domów od podstaw aż do stanu deweloperskiego,

- remonty i przebudowy budynków,

- elewacje i ocieplenia,

- wykończenia wnętrz.

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży kosmetycznej pt. Salon stylizacji "Od Nova"

Tytuł: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży kosmetycznej pt. Salon stylizacji "Od Nova"

Wnioskodawca: Paulina Gruszka

Numer wniosku: CK.RP.p.02/2021- W01

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Górki Wielkie

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: W ramach projektu zostały zakupione niezbędne urządzenia do prowadzenia działalności, m. in. autoklaw 8-litrowy, biurko z pochłanieaczem węglowym, elektryczny fotel kosmetyczny, fotel podologiczny elektryczny, frezarka podologiczna z pochłaniaczem pyłu, stolik pomocnik kosmetyczny, taboret kosmetyczny do pedicure, lada recepcyjna, meble, laptop, przydomowa elektrownia solarna.

Rozwój oferty usługowej przedsiębiorstwa turystycznego "Malinka"

Tytuł: Rozwój oferty usługowej przedsiębiorstwa turystycznego "Malinka"

Wnioskodawca: Marta Cieślar "Malinka"

Numer wniosku: CK.RP.rt.01/2021-W02

Działanie: Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Brenna

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja polegała na zakupie wyposażenia umożliwiającego świadczenie nowych usług przez przedsiębiorstwo. Jeden komplet wyposażenia dot. łuczniczego parkouru 3D (odwiednio przygotowane stanowiska strzelnicze), natomiast drugi zakup górskich rowerów elektrycznych wykorzystujących najnowsze technologie związane z ekologicznymi źródłami napędu.

Budowa obiektów małej architektury (tężni solankowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej

Tytuł: Budowa obiektów małej architektury (tężni solankowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej

Wnioskodawca: Gmina Brenna

Numer wniosku: CK.BI.t.01/2019-W01

Działanie: Budowa, przebudowa obiektów turystycznych, rekreacyjnych

Miejsce realizacji: Brenna

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR, rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej

Opis działania: Operacja obejmowała:

- budowę obiektu tężni solankowej,

- wykonanie instalacji technologicznej tężni,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- wykonanie przyłącza wodociągowego,

- wykonanie nawierzchni utwardzonej chodników i dojść,

- ukształtowanie istniejącego terenu,

- zagospodarowanie terenu (dostawa i montaż stojaka na rowery, ławek z oparciem, koszy na śmieci, rowerka z ładowarką USB, tablic informacyjnych i latarni solarnych).

Święto Dawnych Zawodów

Tytuł: Święto Dawnych Zawodów

Wnioskodawca: Marian Dudys

Numer wniosku: CK.PO.ip.01/2019-W03

Działanie: Organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadregionalnym

Miejsce realizacji: Górki Małe

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: W ramach zadania zorganizowano imprezę na terenie skansenu. Zaproszono rzemieślników z terenu LGD, jak i spoza niego, m.in. z Czech i Słowacji. Wszyscy uczestnicy mogli poznać te rzemiosła, wyroby wykonywane ręcznie, tradycyjnie. Odbyły się również pokazy i wykłady.

Budowa obiektów małej architektury (tężni solankowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej

Tytuł: Budowa obiektów małej architektury (tężni solankowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej

Wnioskodawca: Gmina Brenna

Numer wniosku: CK.BI.t.01/2019-W01

Działania: Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych

Miejsce realizacji: Brenna

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja obejmuje budowę obiektów małej architektury (tężni solankowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej - Leśnicy. Doskonała lokalizacja przy rzece Leśnicy oraz na trasie szlaku turystycznego sprawia, że to miejsce cieszy się dużym zainteresowaniem. Operacja obejmowała m.in.: budowę obiektu tężni solankowej, wykonanie instalacji technologicznej, instalacji elektrycznej, wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie nawierzchni utwardzonej chodników i dojść, dostawy i montażu stojaka na rowery, ławki, koszy na śmieci, rowerka z ładowarką USB, tablic iformacyjnych, latarni solarnych.

Stworzenie innowacyjnych usług turystycznych na terenie LGD "Cieszyńska Kraina" przez firmę Sangos Sp. z o.o.

Tytuł: Stworzenie innowacyjnych usług turystycznych na terenie LGD "Cieszyńska Kraina" przez firmę Sangos Sp. z o.o.

Wnioskodawca: Sangos Sp. z o.o.

Numer wniosku: CK.RP.rt.01/2018-W01

Działanie: Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Brenna

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Realizowana inwestycja ma na celu rozwój wnioskodawcy poprzez zakup wysoko innowacyjnych produktów wprowadzających nowe usługi dla klientów. W wyniku podjętych działań przez wnioskodawcę dostępna stała się nowa, nieobecna dotąd na terenie LGD "Cieszyńska Kraina" usługa związana z monitorowaniem zajęć organizowanych dla dzieci. Dzięki temu, rodzice mogą obserwować w jaki sposób ich pociechy radzą sobie na treningach. Kolejną inwestycją jest zakup pieca konwekcyjno-parowego o modelu 10x GN1/1 natryskowy. Zapytania klientów, głównie klubów sportowych oraz sportowców o kuchnie wyposażoną w tego typu urządzenie jest często brana pod uwagę przy wyborze miejsca na wyjazd/obóz. Ostatnimi czasy klienci często rezygnowali z przyjazdu do wnioskodawcy ze względu na brak wysokiej jakości zdrowej żywności stosowanej wśród wielu sportowców i brak możliwości dostosowania posiłków do ich diet. Zatrudniono pracowników.

Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnej maszyny do cięcia i łupania drewna wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz zatrudnienie pracownika

Tytuł: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnej maszyny do cięcia i łupania drewna wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz zatrudnienie pracownika

Wnioskodawca: Firma Handlowo Usługowa Anna i Krzysztof Cieślar Spóka Cywilna

Numer wniosku: CK.RP.r.02/2019-W02

Działanie: Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Brenna

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Przedmiotem inwestycji był zakup nowoczesnej maszyny do produkcji drewna opałowego. W wyniku realizacji operacji została zakupiona piło-łuparka wraz z wyposażeniem dodatkowym składającym się z tarczy, rolki hydraulicznej na początku podajnika, podgrzewacza oleju oraz hydraulicznej regulacji przenośnika na boki.

Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wzmocnienie więzi rodzinnych- wspólne zajęcia rodziców i dzieci- PROJEKT GRANTOWY

Tytuł Projektu Grantowego: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wzmocnienie więzi rodzinnych- wspólne zajęcia rodziców i dzieci

Nazwa Grantobiorcy: Beata Marchlewicz

Numer wniosku: CK.2/2018/G-W02

Miejsce realizacji: Brenna

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LSR

Cel zadania: Organizacja i przeprowadzenie cyklu 5 szkoleń skierowanych do rodziców i dzieci

Opis działania: Projekt zakłada realizację 5 zróżnicowanych cyklów szkoleniowych:

-grupę wsparcia dla mam wraz z kursem umiejętności wychowawczych,

-kurs zdrowego odżywiania,

-kurs regionalny,

-kurs przyrodniczy odbywający się w terenie,

-cykl szkoleń tematycznych. 

Wszystkie szkolenia bazują na wspólnym podejściu, które zakłada, że silna więź emocjonalna  dziecka z rodzicami sprzyja prawidłowemu rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu obojga i wpływa na poczucie szczęścia. Zajęcia mają na celu wzrost podstawowych kompetencji niezbędnych w każdej rodzinie.

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie innowacyjnych usług wykończenia wnętrz na obszarze objętym LSR

Tytuł: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie innowacyjnych usług wykończenia wnętrz na obszarze objętym LSR

Wnioskodawca: Szymon Jaworski

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2019-W01

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Górki Wielkie

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja polega na uruchomieniu działalności gospodarczej w zakresie innowacyjnego wykończenia wnętrz na obszarze objętym LSR. Działalność ma charakter proekologiczny.

Budowa budynku gospodarczo-wystawienniczego z elektrownią fotowoltaiczną na dachu

Tytuł: Budowa budynku gospodarczo-wystawienniczego z elektrownią fotowoltaiczną na dachu

Wnioskodawca: Agroturystyka "Chlebowa Chata" Jadwiga Dudys

Numer wniosku: CK.RP.01/2016-W16

Działanie: Rozwój działalności gospodarczej, utrzymanie i utworzenie miejsc pracy

Miejsce realizacji: Górki Małe

Cel operacji: Tworzenie warunków  do rozwoju przedsiębiorczości, utrzymania i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu wybudowanie nowego budynku, w którym będą zgromadzone zabytki techniki, dotyczące rolnictwa oraz straży pożarnej, przez co odwiedzający będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z nimi

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług kamieniarskich, celem rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, a także promocja dóbr naturalnych regionu

Tytuł: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług kamieniarskich, celem rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, a także promocja dóbr naturalnych regionu

Wnioskodawca: Szymon Heller

Numer wniosku: CK.RP.01/2016-W08

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Brenna

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, utrzymanie i tworzenie miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu podjęcie działalności gospodarczej- firmy kamieniarskiej. W ramach tej operacji zostaną zakupione innowacyjne urządzenia i maszyny oraz zostaną zainstalowane odnawialne źródła energii.

Budowa obiektów małej architektury w Ośrodku "Pod Brandysem" w Górkach Wielkich

Tytuł: Budowa obiektów małej architektury w Ośrodku "Pod Brandysem" w Górkach Wielkich

Wnioskodawca: Gmina Brenna

Numer wniosku: CK.BI.01/2016-W03

Działania: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Miejsce realizacji: Górki Wielkie

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja obejmuje budowę obiektów małej architektury na terenie Ośrodka "Pod Brandysem" przy ul. Sportowej w Górkach Wielkich. Miejsce to stanowi centrum rozrywki i rekreacji w Gorkach Wielkich, wzbogacenie tego terenu o obiekty użytkowe służące codziennej rekreacji ( huśtawka wahadłowo- obrotowa, mini rampa, street workout park line) wzmocni atuty miejscowości Górki Wielkie, a tym samym Gminy Brenna.

Kuchnia z dziada pradziada. Prosto, smacznie, zdrowo

Tytuł: Kuchnia z dziada pradziada. Prosto, smacznie, zdrowo

Wnioskodawca: Jakub Dudys

Numer wniosku: CK.RP.01/2016-W05

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Górki Małe

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, utrzymania i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu wprowadzenie na rynek nowatorskiej usługi warsztatów o dawnej tradycji kuchni, zwłaszcza tej codziennej na terenie Śląska Cieszyńskiego. W ramach operacji zostanie wykończony budynek oraz doposażone zostaną pomieszczenia ekspozycyjne i warsztatowe. Działalność wzbudzi zaciekawienie dawnymi czasami i tradycyjną kuchnią.

wybierz inną gminę
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play