Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Chybie

Sala zabaw i kawiarnia- ŻABKOLANDIA

Tytuł: Sala zabaw i kawiarnia- ŻABKOLANDIA

Wnioskodawca: Żaneta Mancewicz

Numer wniosku: CK.RP.01/2016-W22

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Mnich

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis Działania: Operacja polega na utworzeniu sali zabaw i kawiarni ŻABKOLANDIA. Sala ma za zadanie zwiększyć atrakcyjność obszaru dając możliwość spędzenia czasu wolnego oraz zakłada promowanie zdrowia przy pomocy lokalnych produktów. W ramach przedsięwzięcia zostanie wyremontowany lokal i dostosowany do potrzeb sali zabaw, ponadto zostanie zakupione niezbędne wyposażenie.

wybierz inną gminę
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook