Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Chybie

Podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy poprzez otwarcie pracowni dendrologicznej

Tytuł: Podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy poprzez otwarcie pracowni dendrologicznej

Wnioskodawca: Joanna Pietrzyk

Numer wniosku: CK.RP.p.02/2020-W06

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Chybie

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: W wyniku operacji został zakupiony profesjonalny sprzęt do wykonywania badań drzew oraz wyposażenie biura pracowni (sprzęt dendrologiczny. sprzęt informatyczny, specjalistyczne oprogramowanie do opracowań inwentaryzacji dendrologicznych sporządzonych w terenie, meble stanowiące wyposażenie pracowni). Zastosowano OZE poprzez zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.

Rozwój działalności gospodarczej Firmy S. Instal sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych maszyn oraz utrzymanie dotychczasowych i utworzenie nowych miejsc pracy

Tytuł: Rozwój działalności gospodarczej Firmy S. Instal sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych maszyn oraz utrzymanie dotychczasowych i utworzenie nowych miejsc pracy

Wnioskodawca: S. INSTAL Sp. z o. o.

Numer wniosku: CK.RP.r.01/2020-W01

Działanie: Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Mnich

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Przedmiotem inwestycji był zakup nowoczesnych sprzętów budowlanych: wózka budowlanewgo, przyczepy-lawety, koparki kompaktowej, zagęszczarki jednokierunkowej oraz zagęszczarki z rewersem.

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu wraz z zagospodarowaniem terenu

Tytuł: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu wraz z zagospodarowaniem terenu

Wnioskodawca: Gmina Chybie

Numer wniosku: CK.BI.t.01/2020-W01

Działania: Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych

Miejsce realizacji: Chybie

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja polegała na budowie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chybiu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb mieszkańców, jak i turystów. W ramach projektu powstało:

- strefa wypoczynku - chodniki wokół terenu placu zabaw oraz elementy małej architektury,

- strefa dla dzieci - plac zabaw, w tym urządzenia o charaketrze sprawnościowym - linarium i edukacyjnym - cymbałki, liczydło, huśtawka podwójna oraz piaskownica.

Przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez modernizację trybuny głównej stadionu w Gminie Chybie

Tytuł: Przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez modernizację trybuny głównej stadionu w Gminie Chybie

Wnioskodawca: Gmina Chybie

Numer wniosku: CK.BI.01/2016-W01

Działanie: Poprawa jakości infrastruktury oraz rozszerzenie oferty kulturalnej; Rozwój infrastruktury turystycznej, poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej

Miejsce realizacji: Chybie

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez modernizację trybuny stadionu ogólnodostępnego w Gminie Chybie. Operacja przyczynia się do wzmocnienia potencjału i rozwoju obiektów rekreacyjnych służących aktywnemu wypoczynkowi

Sala zabaw i kawiarnia- ŻABKOLANDIA

Tytuł: Sala zabaw i kawiarnia- ŻABKOLANDIA

Wnioskodawca: Żaneta Mancewicz

Numer wniosku: CK.RP.01/2016-W22

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Mnich

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis Działania: Operacja polega na utworzeniu sali zabaw i kawiarni ŻABKOLANDIA. Sala ma za zadanie zwiększyć atrakcyjność obszaru dając możliwość spędzenia czasu wolnego oraz zakłada promowanie zdrowia przy pomocy lokalnych produktów. W ramach przedsięwzięcia zostanie wyremontowany lokal i dostosowany do potrzeb sali zabaw, ponadto zostanie zakupione niezbędne wyposażenie.

wybierz inną gminę
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play