Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Szczyrk

Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnej maszyny budowlanej wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz zatrudnienie pracowników

Tytuł: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnej maszyny budowlanej wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz zatrudnienie pracowników

Wnioskodawca: Usługi Wodno- Kanalizacyjne i Ogólnobudowlane Jakubiec Krzysztof

Numer wniosku: CK.RP.r.01/2018-W02

Działanie: Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Szczyrk

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Rozwój działalności poprzez zakup nowoczesnej maszyny budowlanej wraz z osprzętem; tj. minikoparka wraz z wyposażeniem dodatkowym składającym się z chwytaka obrotowego i wiertnicy hydraulicznej.

Gabinet Fizjoterapii Warsztat

Tytuł: Gabinet Fizjoterapii Warsztat

Wnioskodawca: Paulina Gruszka

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2018- W01

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Szczyrk

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu otwarcie Gabinetu Fizjoterapii Warsztat, przez co nastąpi zwiększenie dostępności usług z zakresu dbania o zdrowie i kondycję. Realizacja usług bez kolejki, nowoczesna, efektywna fizjoterapia i profilaktyka prozdrowotna

Trail Running Festival jako element międzynarodowej promocji obszaru LGD "Cieszyńska Kraina"

Tytuł: Trail Running  Festival jako element międzynarodowej promocji obszaru LGD "Cieszyńska Kraina"

Wnioskodawca: Fundacja "Festiwal Biegów Górskich"

Numer wniosku: CK.PO.tp.01/2017-W01

Działanie: Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru

Miejsce realizacji: Szczyrk

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Stworzenie wydarzenia o charakterze międzynarodowym, impreza cykliczna, organizowana końcem roku. W ramach festiwalu odbywać się będą prelekcje, spotkania z zaproszonymi gośćmi, warsztaty. Festiwal to okazja do spotkania i integracji środowiska biegowego, promocji regionu "Cieszyńskiej Krainy"

Aktywna strefa wypoczynku -plac zabaw w mieście Szczyrk

Tytuł: Aktywna strefa wypoczynku -plac zabaw w mieście Szczyrk

Wnioskodawca: Gmina Szczyrk

Numer wniosku: CK.BI.01/2017-W01

Działanie: Rozwój infrastruktury turystycznej; Poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej; Rozwój OZE

Miejsce realizacji: Szczyrk

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Rozwój infrastruktury turystycznej oraz poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej i rozwój OZE poprzez zagospodarowanie działki położonej na deptaku nad Żylicą w Szczyrku na plac zabaw z aktywną strefą wypoczynku

 

 

wybierz inną gminę
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play