Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Wisła

Przebudowa dwóch fragmentów drogi gminnej ul. Cieńków nr. 614 104S o łącznej długości 426m

Tytuł: Przebudowa dwóch fragmentów drogi gminnej  ul. Cieńków nr. 614 104S o łącznej długości 426m

Wnioskodawca: Gmina Wisła

Numer wniosku: CK.BD.01/2016-W03

Działanie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Miejsce realizacji: Wisła

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego LSR

Opis działania: Przebudowa drogi na dwóch fragmentach ul. Cieńków, zlokalizowanej w Wiśle na odcinku łącznie 426m. W ramach operacji przewidziano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie nowej nawierzchni drogi, wykonanie odwodnienia drogi oraz montaż 3 lamp solarnych. Realizacja umożliwi połączenie z ul. Biała Wisełka, oraz spowoduje poprawę warunków drogowych.

wybierz inną gminę
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook