Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Wisła

Nowatorki gabinet terapii prozdrowotnej wraz z promocją lokalnej kultury w celu wdrożenia innowacyjnych usług

Tytuł: Nowatorki gabinet terapii prozdrowotnej wraz z promocją lokalnej kultury w celu wdrożenia innowacyjnych usług

Wnioskodawca: Kacper Markowicz

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2022- W14

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Wisła

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: W ramach operacji zostało zakupione wyposażenie obejmującego aparaturę do diagnostyki stanu zdrowia człowieka oraz urządzeń wspomagających powrót do jego równowagi zdrowotnej.

DRZEWOSTAN - nowatorska i unikatowa na skalę regionu metoda zdobienia mebli z efektem 3D

Tytuł: DRZEWOSTAN - nowatorska i unikatowa na skalę regionu metoda zdobienia mebli z efektem 3D

Wnioskodawca: Tatiana Rupik

Numer wniosku: CK.RP.p.02/2020-W10

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Wisła

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: W wyniku realizacji projektu wprowadzono na rynek artystycznie zrekonstruowane meble oraz drobne elementy dekoracyjne. W ofercie firmy znjaduje się: renowacja, zdobienie, przerabianie starych wiejskich oraz tradycyjnych śląskich mebli, wycinanie ażurów metoda włosową w elementach mebli oraz tworzenie ażurowych wsporników pod półki, nowatorksa technika zatapiania roślin w żywicy epoksydowej, tapicerowanie krzeseł, wyrabianie mebli z palet, tworzenie ozdób z drewna, żywic i roślin.

System płatnego dostępu w wiślańskich toaletach publicznych

Tytuł: System płatnego dostępu w wiślańskich toaletach publicznych

Wnioskodawca: Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie

Numer wniosku: CK.RP.r.01/2020-W02

Działanie: Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Wisła

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: W ramach operacji spółdzielnia zakupiła i zainstalowała system płatnych bramek w trzech dzierżawionych toaletach. Zamontowany system pozwala na płatność zarówno gotówką, jak i karta płatniczą. Zamontowano monitoring wejść do pomieszczeń.

Festiwal komedii w Wiśle

Tytuł: Festiwal komedii w Wiśle

Wnioskodawca: Wiślańska Organizacja Turystyczna

Numer wniosku: CK.PO.igw.01/2018-W01

Działanie: Organizacja imprez kulturalnych, w tym także niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych

Miejsce realizacji: Wisła

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: W ramach operacji zorganizowano festiwal komedii wraz z wieloma imprezami satelitarnymi: konkursami, warsztatami dla dzieci, projekcjami filmowymi. Na scenie nie zabrakło występu aktorów.

Szlak Niedźwiadka

Tytuł: Szlak Niedźwiadka

Wnioskodawca: Wiślańska Organizacja Turystyczna

Numer wniosku: CK.PO.tp.01/2018-W01

Działania: Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru

Miejsce realizacji: Wisła

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: W ramach operacji powstał Szlak Niedźwiadka. Niedźwiadek stał się symbolem Wisły już w latach 60-tych ubiegłego stulecia. Dzięki projektowi udało się wykonać 3 kamienne rzeźby Niedźwiadka, powstała strona internetowa dedykowana przedsięwzięciu. Ponadto powstała gra planszowa w formie chusty - bandamy. Wydrukowany został folder promocyjny.

Rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie edukacyjnej izby regionalnej

Tytuł: Stworzenie innowacyjnych usług turystycznych na terenie LGD "Cieszyńska Kraina" przez firmę Sangos Sp. z o.o.

Wnioskodawca: Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki

Numer wniosku: CK.RP.rt.02/2018-W02

Działanie: Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Wisła

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja polegała na przekształceniu i modernizacji części istniejącej restauracji na obiekt edukacyjno-restauracyjny. Powiększone pomieszczenia służy organizacji warsztatów kulinarnych i przyjmowania grup zorganizowanych oraz klientów indywidualnych. Uczestnicy dowiadują się jak wykonać podstawowe wiślańskie potrawy regionalne. Zatrudniono osobę z grupy defaworyzowanej.

Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do minibrowaru oraz zatrudnienie pracownika

Tytuł: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do minibrowaru oraz zatrudnienie pracownika

Wnioskodawca: BM WISŁA Sp. z o.o.

Numer wniosku: CK.RP.r.02/2019-W03

Działanie: Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Wisła

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Przedmiotem inwestycji był zakup urządzeń umożliwiających wprowadzenie innowacyjcych technologii w procesie produkcji piwa. W wyniku realizacji operacji zakupione zostały tankofermentory oraz wytwornica azotu wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Multimedialna brama Beskidów. Witryna interaktywna jako innowacyjna odpowiedź na potrzeby i wymagania turystów

Tytuł: Multimedialna brama Beskidów. Witryna interaktywna jako innowacyjna odpowiedź na potrzeby i wymagania turystów

Wnioskodawca: Wiślańska Organizacja Turystyczna

Numer wniosku: CK.PO.tp.01/2017-W02

Działanie: Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru

Miejsce realizacji: Wisła

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: W ramach operacji zostanie zakupiona i umiejscowiona na szybie siedziby Wiślańskiej Organizacji Turystycznej i Informacji Turystycznej witryna interaktywna. Panel dotykowy zapewni kompleksową obsługę turysty w godzinach  i po godzinach pracy Informacji Turystycznej. Za pomocą witryny będzie można m.in sprawdzić mapę Wisły czy zarezerowować nocleg.

Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup urządzeń do minibrowaru oraz zatrudnienie pracowników

Tytuł: Rozwój działalności gospodarczej  poprzez zakup urządzeń  do minibrowaru oraz zatrudnienie pracowników

Wnioskodawca: BROWAR BIELSKO Sp. z o.o.

Numer wniosku: CK.RP.i.01/2018-W03

Działanie: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach- rozwijanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Wisła

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Przedmiotem inwestycji jest zakup warzelni do minibrowaru wraz z urządzeniami towarzyszącymi. W wyniku realizacji operacji zostanie otworzony lokalny minibrowar.

Rozwój działalności gospodarczej poprzez otworzenie lokalu gastronomicznego i zatrudnienie pracowników

Tytuł: Rozwój działalności gospodarczej poprzez otworzenie lokalu gastronomicznego i zatrudnienie pracowników

Wnioskodawca: B-k Marek Bujok

Numer wniosku: CK.RP.i.01/2018-W02

Działanie: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmie- rozwijanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Wisła

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Otwarcie restauracji połączonej z browarem. Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia do kuchni, baru, sali oraz toalet.

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna nr.614 031S o łącznej długości 238,3m.

Tytuł: Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna nr.614 031S o łącznej długości 238,3m.

Wnioskodawca: Gmina Wisła

Numer wniosku: CK.BD.01/2016-W02

Działanie: Poprawa infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego

Miejsce realizacji: Wisła

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego LSR

Opis działania: Przebudowa drogi obejmuje całą ulicę Wodną nr. 614 031S o łącznej długości 238,3m. W ramach inwestycji przewidziano roboty rozbiórkowe, wytyczenie geodezyjne

jezdni o szerokości 3m, ułożenie nowej nawierzchni, ułożenie obrzeży granitowych, korytek odwadniających oraz oświetlenie drogi.

Przebudowa dwóch fragmentów drogi gminnej ul. Cieńków nr. 614 104S o łącznej długości 426m

Tytuł: Przebudowa dwóch fragmentów drogi gminnej  ul. Cieńków nr. 614 104S o łącznej długości 426m

Wnioskodawca: Gmina Wisła

Numer wniosku: CK.BD.01/2016-W03

Działanie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Miejsce realizacji: Wisła

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego LSR

Opis działania: Przebudowa drogi na dwóch fragmentach ul. Cieńków, zlokalizowanej w Wiśle na odcinku łącznie 426m. W ramach operacji przewidziano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie nowej nawierzchni drogi, wykonanie odwodnienia drogi oraz montaż 3 lamp solarnych. Realizacja umożliwi połączenie z ul. Biała Wisełka, oraz spowoduje poprawę warunków drogowych.

wybierz inną gminę
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play