Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Istebna

Budowa obiektów małej architektury wraz z wiatą spełniającą funkcję tężni solankowej wraz z OZE

Tytuł: Budowa obiektów małej architektury wraz z wiatą spełniającą funkcję tężni solankowej wraz z OZE

Wnioskodawca: Gmina Istebna

Numer wniosku: CK.BI.i.01/2021-W01

Działanie: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji

Miejsce realizacji: Istebna

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Dzięki złożonemu projektowi wybudowano wiatę spełniającą funkcję tężni solankowej oraz nowe oświetlenie solarne na terenie Trójstyku granic w Jaworzynce.

Otwarcie lodziarni-cukierni-kawiarni Istebna

Tytuł: Otwarcie lodziarni-cukierni-kawiarni Istebna

Wnioskodawca: Ewa Grzesicka

Numer wniosku: CK.RP.pt.01/2019-W03

Działanie: Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Istebna

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja polega na otwarciu lodziarni-cukierni-kawiarni w centrum Istebnej. Posiadany do dyspozycji lokal jest widoczny umiejscowiony w centrum gminy Istebna. Atrakcyjnie ozdobiona elewacja z dużymi oknami ma na celu zachęcić klienta do wejścia lokalu, w którym można zakupić m.in. gofry, lody, ciasta, desery, napoje gorące i napoje, świeże pieczywo, produkty naturalne i ekologiczne. Ze środków dofinansowania zakupiono m.in. elementy wyposażenia lokalu, mebli i urządzeń niezbędnych do uruchomienia działalności.

Gospodaruj! Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze "Cieszyńskiej Krainy" poprzez organizację cyklu szkoleń- PROJEKT GRANTOWY

Tytuł Projektu Grantowego: Gospodaruj! Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze "Cieszyńskiej Krainy" poprzez organizację cyklu szkoleń

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Cieszyńskiej "Natura"

Numer wniosku: CK.2/2018/G-W03

Miejsce realizacji: Istebna

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału  społecznego na obszarze LSR

Cel zadania: Wzmocnienie kapitału  społecznego obszaru LGD- w szczególności obszarów górskich

Opis działania: Zadanie składało się z 4 szkoleń poświęconych odpowiednim zagadnieniom:
1. Od gospodarstwa, przez gospodarstwo agroturystyczne do gospodarstwa edukacyjnego na terenach górskich Beskidu śląskiego
2. Produkty regionalne i tradycyjne, jako potencjał gospodarczy
3. Funkcjonowanie gospodarstwa pasterskiego
4. Rękodzieło – jak żyć z rękodzieła?
Rezultaty prowadzonych działań objęły 4 wizyty studyjne i 40 osób podniosło swoje kompetencje.

Folk- Energia Beskidu Śląskiego- PROJEKT GRANTOWY

Tytuł Projektu Grantowego: Folk- Energia Beskidu Śląskiego

Imię i nazwisko Grantobiorcy: Zbigniew Wałach

Numer wniosku: CK.1/2018/G-W01

Miejsce realizacji: Obszar LSR

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Cel zadania: Promocja kultury i tradycji, miejsc ważnych dla regionu jako istotnych atrakcji turystycznych, poprzez utworzenie i udostępnienie sześciu elementów promocji obszaru.

Opis działania: Projekt Grantowy "Folk - Energia Beskidu Śląskiego" polegał na utworzeniu i udostępnieniu 6 elementów promocji zawartych w projekcie. Płyta cd z utworami wykonanymi przez lokalnych muzyków z Trójwsi i zaproszonych gości z sąsiednich gmin, oraz nagranie 4 teledysków promujących muzykę Beskidu Śląskiego, na tle najważniejszych i najciekawszych miejsc historycznych i atrakcji turystycznych Cieszyńskiej Krainy. Wydanie folderu-książeczki "Historia muzyki Beskidu Śląskiego" odpowiadała na potrzebę edukacji zarówno mieszkańców, jak też turystów, oraz osób interesujących się muzycznym folklorem.

Budowa domków z bali pod wynajem

Tytuł: Budowa domków z bali pod wynajem

Wnioskodawca: Praktyka lekarska Łukasz Czarnecki

Numer wniosku: CK.RP.rt.01/2017-W08

Działanie: Rozwój  przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki- przez rozwijanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Koniaków

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu budowę trzech domów z bali w stylu góralskim pod wynajem. W ramach planowanej operacji zostanie utworzone 1 miejsce pracy. Dodatkowo projekt posiada charakter nowatorski i niestandardowy oraz rozwiązania z zastosowaniem technologii OZE.

Mój rozwój, to twoja szansa na lepszą przyszłość

Tytuł: Mój rozwój, to twoja szansa na lepszą przyszłość

Wnioskodawca: Sara Sitek

Numer wniosku: CK.RP.01/2016-W12

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Jaworzynka

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, utrzymanie i tworzenie miejsc pracy

Opis działania: Operacja polega na uruchomieniu punktu gastronomicznego, za pomocą specjalistycznego pojazdu przystosowanego do takiej sprzedaży- food track.

Architektura regionalna poprzez innowacyjne narzędzia projektowania i wizualizacji 3D na obszarze LGD "Cieszyńska Kraina"

Tytuł: Architektura regionalna poprzez innowacyjne narzędzia projektowania i wizualizacji 3D na obszarze LGD "Cieszyńska Kraina"

Wnioskodawca: Jakub Sitek

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2017-W03

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Jaworzynka

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy

Opis działania: Operacja polega na podjęciu działalności usługowej w zakresie biura projektującego architekturę ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa tradycyjnego dla obszaru beskidów przy zastosowaniu nowoczesnych, innowacyjnych technik wizualizacji, w tym wydruku 3D.

 

wybierz inną gminę
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play