Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Istebna

Budowa domków z bali pod wynajem

Tytuł: Budowa domków z bali pod wynajem

Wnioskodawca: Praktyka lekarska Łukasz Czarnecki

Numer wniosku: CK.RP.rt.01/2017-W08

Działanie: Rozwój  przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki- przez rozwijanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Koniaków

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu budowę trzech domów z bali w stylu góralskim pod wynajem. W ramach planowanej operacji zostanie utworzone 1 miejsce pracy. Dodatkowo projekt posiada charakter nowatorski i niestandardowy oraz rozwiązania z zastosowaniem technologii OZE.

Mój rozwój, to twoja szansa na lepszą przyszłość

Tytuł: Mój rozwój, to twoja szansa na lepszą przyszłość

Wnioskodawca: Sara Sitek

Numer wniosku: CK.RP.01/2016-W12

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Jaworzynka

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, utrzymanie i tworzenie miejsc pracy

Opis działania: Operacja polega na uruchomieniu punktu gastronomicznego, za pomocą specjalistycznego pojazdu przystosowanego do takiej sprzedaży- food track.

Architektura regionalna poprzez innowacyjne narzędzia projektowania i wizualizacji 3D na obszarze LGD "Cieszyńska Kraina"

Tytuł: Architektura regionalna poprzez innowacyjne narzędzia projektowania i wizualizacji 3D na obszarze LGD "Cieszyńska Kraina"

Wnioskodawca: Jakub Sitek

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2017-W03

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Jaworzynka

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy

Opis działania: Operacja polega na podjęciu działalności usługowej w zakresie biura projektującego architekturę ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa tradycyjnego dla obszaru beskidów przy zastosowaniu nowoczesnych, innowacyjnych technik wizualizacji, w tym wydruku 3D.

 

wybierz inną gminę
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play