Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Ustroń

Coś dobrego ze Śląska Cieszyńskiego- tradycyjne smaki w nowym wydaniu

Tytuł: Coś dobrego ze Śląska Cieszyńskiego- tradycyjne smaki w nowym wydaniu

Wnioskodawca: FUNDACJA ESPRIT

Numer wniosku: CK.PO.ip.01/2018-W01

Działanie: Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja polega na organizacji dwóch wieloetapowych konkursów z tradycyjnymi potrawami regionalnymi. Celem konkursów jest promocja sztuki kulinarnej regionu cieszyńskiego wśród co najmniej 200 odbiorców w okresie 19 miesięcy.

MEY- GARDEN -innowacyjne usługi ogrodnicze

Tytuł: MEY- GARDEN -innowacyjne usługi ogrodnicze

Wnioskodawca: Marta Mey- Łukasik

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2018-W03

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja polega na świadczeniu usług ogrodniczo-rekultywacyjnych. Dzięki wsparciu zostanie zakupiony innowacyjny sprzęt- ciągniczek jednoosiowy z przystawkami. Jest to rzadko spotykany w Polsce sprzęt, a jego właściwości pozwalają na wykonywanie prac w miejscach niedostępnych dla ciężkiego sprzętu. Dodatkowo w projekcie zostanie wykorzystana energia słoneczna do produkcji energii elektrycznej oraz przerabianie i wykorzystanie odpadów biologicznych, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

Rozbudowa infrastruktury ośrodka Poniwiec Mała Czantoria u Ustroniu

Tytuł: Rozbudowa infrastruktury ośrodka Poniwiec Mała Czantoria u Ustroniu

Wnioskodawca: PHU RAD- BUD Zimoch Włodzimierz

Numer wniosku: CK.RP.rt.01/2017-W07

Działanie: Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/ okołoturystyki- przez rozwijanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Przedmiotem operacji jest uruchomienie bezpodoporowego wyciągu narciarskiego dla dzieci o długości 60 m, uruchomienie toru tubingowego, ścieżki przed wyciągiem z 25 sztukami pontonów, instalacja dalekosiężnego systemu bramkowego, zakup wytwornicy śniegu, instalacja automatycznej stacji meteorologicznej, zakup puf zewnętrznych, inwestycja w odnawialne źródła energii. Projekt przyczyni się do rozwoju firmy, poprzez wprowadzenie nowych usług oraz do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Zdobycie wiedzy i umiejętności szansą na pokonanie ograniczeń i trudności

Tytuł: Zdobycie wiedzy i umiejętności szansą na pokonanie ograniczeń i trudności

Wnioskodawca: Fundacja Esprit

Numer wniosku: CK.WK.pw.01/2017-W01

Działanie: Projekty/ zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LSR

Opis działania: Operacja  zakłada przeprowadzenie szeregu warsztatów, treningów oraz szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji uczestników, które zwiększą szansę na pokonanie barier ograniczających aktywne uczestnictwo w społeczeństwie.

Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych solarnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej

Tytuł: Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych  solarnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej

Wnioskodawca: Miasto Ustroń

Numer wniosku: CK.BI.i.01/2018-W02

Działanie: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Przedmiotem operacji jest modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec  oraz instalacja inteligentnych solarnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej. Z nowopowstałych atrakcji będą mogły bezpłatnie korzystać osoby w każdym wieku, mieszkańcy, turyści oraz kuracjusze.

Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej dzięki wprowadzeniu nowych usług na obszarze Cieszyńskiej Krainy

Tytuł: Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej dzięki wprowadzeniu nowych usług na obszarze Cieszyńskiej Krainy

Wnioskodawca: Bartłomiej Pilch

Numer wniosku: CK.RP.pt.01/2019-W01

Działanie: Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/ okołoturystyki przez podejmowanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Utworzenie firmy działającej w branży okołoturystycznej, świadczącej innowacyjne na lokalnym rynku usługi; szkolenia narciarskie dla zawodników, świadczenie usług szkoleniowych dla klubów narciarskich, nauka jazdy na stoku, ćwiczenie techniki/ przygotowanie przed zimą do jazdy na nartach na maszynie carvingowej.

Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu

Tytuł: Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu

Wnioskodawca: Miasto Ustroń

Numer wniosku: CK.BI.t.01/2017-W02

Działanie: Rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej, wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru LSR

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja polega na budowie siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury. Operacja posiada charakter innowacyjny. W ramach realizacji inwestycji planuje się

instalację: tablicy informacyjnej z innowacyjnymi kodami QR, lampy solarne LED, innowacyjny twister potrójny

Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu

Tytuł: Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu

Wnioskodawca: Miasto Ustroń

Numer wniosku: CK.BI.t.1/2017-W01

Działanie: Rozwój infrastruktury turystycznej/ rekreacyjnej; Wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru LSR

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja polega na przebudowie istniejącego placu zabaw, boiska oraz instalacji urządzeń siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury. Operacja posiada charakter innowacyjny przez wgląd na wykorzystanie materiałów nowatorskich

GREEN-MIX - usługi projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów

Tytuł: GREEN-MIX - usługi projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów

Wnioskodawca: Małgorzata Heczko

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2017-W07

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu zakup niezbędnych narzędzi, które pozwolą na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług ogrodniczych

wybierz inną gminę
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play