Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Ustroń

Poradnia Psychologiczna Psychopainting

Tytuł: Poradnia Psychologiczna Psychopainting

Wnioskodawca: Robert Mentel

Numer wniosku: CK.RP.p.02/2020-W07

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Pomoc psychologiczna w zakresie klasycznych kompetencji psychologicznych oraz arteterapii, w której używane są nowoczesne metody terapii psychologicznej, przyjazne środowisku oraz sprzęt wysokiej jakości, które pozwalają na jak najlepsze efekty przeprowadzonych terapii.

Otwarcie warsztatu mechaniki pojazdowej z innowacyjną usługą renowacji zabytkowych ciągników i maszyn rolniczych

Tytuł: Otwarcie warsztatu mechaniki pojazdowej z innowacyjną usługą renowacji zabytkowych ciągników i maszyn rolniczych

Wnioskodawca: Adam Kutzner

Numer wniosku: CK.RP.p.02/2020-W11

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Projekt założył podjęcie działalności w zakresie naprawy pojazdów samochodowych, w tym remont zabytkowych ciągników i maszyn rolniczych.

Uruchomienie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług sprzątających - Małgorzata Bakalarz

Tytuł: Uruchomienie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług sprzątających - Małgorzata Bakalarz

Wnioskodawca: Małgorzata Bakalarz

Numer wniosku: CK.RP.p.02/2020-W03

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja polegała na otwarciu działalności w zakresie świadczenia profesjonalych usług sprzątających, ozonowania pomieszczeń oraz w niewielkim zakresie sprzątania posesji.

Uruchomienie w oszarze LGD innowacyjnej pracowni kreatywnej specjalizującej się w pasowych usługach szwalniczych z użyciem eko tkanin

Tytuł: Uruchomienie w oszarze LGD innowacyjnej pracowni kreatywnej specjalizującej się w pasowych usługach szwalniczych z użyciem eko tkanin

Wnioskodawca: Grażyna Pilch

Numer wniosku: CK.RP.p.02/2020-W14

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Realizajca operacji polegała na założeniu działalności specjalizującej się w kompleksowej usłudze produkcji zasłon, firan oraz rolet.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej o nazwie: PELECIK DARIUSZ ŚPIOŁEK, zajmującej się produkcją biopaliwa w formie pelletu

Tytuł: Rozpoczęcie działalności gospodarczej o nazwie: PELECIK DARIUSZ ŚPIOŁEK, zajmującej się produkcją biopaliwa w formie pelletu

Wnioskodawca: Dariusz Śpiołek

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2019-W02

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Powstała działalność gospodarcza wykorzystuje lokalne zasoby poprzez skup odpadów tartacznych oraz odpadów rolniczych do wykorzystania w pełni ekologicznego biopaliwa, do pieców opałowych.

Budowa inteligentego obiektu z bali wraz z innowacyjnym minispa

Tytuł: Budowa inteligentego obiektu z bali wraz z innowacyjnym minispa

Wnioskodawca: Pross Sp. z o.o.

Numer wniosku: CK.RP.i.01/2019-W01

Działanie: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmie- rozwijanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja polegała na rozwoju spółki Pross poprzez rozszerzenie działalności o usługi turystyczne związane z wynajmem apartamentów w miejscowości Ustroń. Projekt polegał na budowie inteligentnego obiektu z bala w stylu góralskim wraz z zewnętrznym spa. W budynku zlokalizowane są dwa apartamenty pod wynajem. Obiekt jest wyposażony w inteligentne i innowacyjne rozwiązania.

Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury

Tytuł: Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury

Wnioskodawca: Miasto Ustroń

Numer wniosku: CK.BI.t.01/2021-W02

Działania: Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: W ramach realizacji operacji zmodernizowano ściezkę spacerową przy skwerze zieleni za MDk "Prażakówka" oraz zainstalowano 6 szt. eko-słupków wyposażonych w czujnik pyłów zawieszonych, wilgotności, temperatury, ciśnienia, nateżenia światła i diody LED.

Budowa inteligentnego obiektu z bali wraz z innowacyjnym minispa

Tytuł: Budowa inteligentnego obiektu z bali wraz z innowacyjnym minispa

Wnioskodawca: Pross Sp. z o.o.

Numer wniosku: CK.RP.i.01/2019-W01

Działanie: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmie - rozwijanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja polegała na rozwoju spółki poprzez rozszerzenie działalności o usługi turystyczne związane z wynajmem apartamentów w miejscowości Ustroń. Projekt polegał na budowie inteligentnego obiektu z bala w stylu góralskim wraz z zewnętrznym spa. Obiekt wyposażony jest w inteligentne i innowacyjne rozwiązania, tj. mobilne sterowanie temperaturą w każdym pokoju, sterowanie z telefonu wnioskodawcy zewnętrznym światłem, mobilne ustawienie sauny oraz zamki w drzwiach otwierane za pomocą kodu przesyłanego gościom sms-em. Obiekt jest w pełni ekologiczny wykonany z drewna oraz zasilany i ogrzewany za pomocą odnawialnych źródł energii.

Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej dzięki wprowadzeniu nowych usług na obszarze Cieszyńskiej Krainy

Tytuł: Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej dzięki wprowadzeniu nowych usług na obszarze Cieszyńskiej Krainy

Wnioskodawca: Bartłomej Pilch

Numer wniosku: CK.RP.pt.01/2019-W01

Działanie: Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Przedsięwzięcie polegało na utworzeniu firmy działającej w branży okołoturystycznej, świadczącej innowacyjne na lokalnym rynku usługi: szkolenia narciarskie dla zawodników, świadczenie usług szkoleniowych dla klubów narciarskich, nauka jazdy na nartach na stoku, ćwiczenie techniki/przygotowanie przed zimą do jazdy na nartach na maszynie carvingowej, wycieczki rowerowe dla turystów po okolicy i po górach, specjalistyczne treningi kolarskie szosowe i MTB. Zakup maszyny do ćwiczenia techniki jazdy na nartach pozwoliło na zaoferowanie zupełnie nowej na obszarze Cieszyńskiej Krainy usługi, dzięki której możliwe jest przygotowanie się do sezonu zimowego oraz ćwiczenie techniki jazdy na nartach. Mobilna maszyna umożliwia prowadzenie zajęć praktycznie w każdym miejscu np. w domu klienta, pokoju hotelowym, na świeżym powietrzu. Zupełną nowością jest usługa video coachingu dzięki zakupionej kamerze, która pozwoliła po zakończonych zajęciach na ich szczegółową analizę - pokazanie słabszych stron, sposobów oraz możliwości poprawy techniki itp. 

Coś dobrego ze Śląska Cieszyńskiego- tradycyjne smaki w nowym wydaniu

Tytuł: Coś dobrego ze Śląska Cieszyńskiego- tradycyjne smaki w nowym wydaniu

Wnioskodawca: FUNDACJA ESPRIT

Numer wniosku: CK.PO.ip.01/2018-W01

Działanie: Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja polega na organizacji dwóch wieloetapowych konkursów z tradycyjnymi potrawami regionalnymi. Celem konkursów jest promocja sztuki kulinarnej regionu cieszyńskiego wśród co najmniej 200 odbiorców w okresie 19 miesięcy.

MEY- GARDEN -innowacyjne usługi ogrodnicze

Tytuł: MEY- GARDEN -innowacyjne usługi ogrodnicze

Wnioskodawca: Marta Mey- Łukasik

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2018-W03

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja polega na świadczeniu usług ogrodniczo-rekultywacyjnych. Dzięki wsparciu zostanie zakupiony innowacyjny sprzęt- ciągniczek jednoosiowy z przystawkami. Jest to rzadko spotykany w Polsce sprzęt, a jego właściwości pozwalają na wykonywanie prac w miejscach niedostępnych dla ciężkiego sprzętu. Dodatkowo w projekcie zostanie wykorzystana energia słoneczna do produkcji energii elektrycznej oraz przerabianie i wykorzystanie odpadów biologicznych, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

Rozbudowa infrastruktury ośrodka Poniwiec Mała Czantoria u Ustroniu

Tytuł: Rozbudowa infrastruktury ośrodka Poniwiec Mała Czantoria u Ustroniu

Wnioskodawca: PHU RAD- BUD Zimoch Włodzimierz

Numer wniosku: CK.RP.rt.01/2017-W07

Działanie: Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/ okołoturystyki- przez rozwijanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Przedmiotem operacji jest uruchomienie bezpodoporowego wyciągu narciarskiego dla dzieci o długości 60 m, uruchomienie toru tubingowego, ścieżki przed wyciągiem z 25 sztukami pontonów, instalacja dalekosiężnego systemu bramkowego, zakup wytwornicy śniegu, instalacja automatycznej stacji meteorologicznej, zakup puf zewnętrznych, inwestycja w odnawialne źródła energii. Projekt przyczyni się do rozwoju firmy, poprzez wprowadzenie nowych usług oraz do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Zdobycie wiedzy i umiejętności szansą na pokonanie ograniczeń i trudności

Tytuł: Zdobycie wiedzy i umiejętności szansą na pokonanie ograniczeń i trudności

Wnioskodawca: Fundacja Esprit

Numer wniosku: CK.WK.pw.01/2017-W01

Działanie: Projekty/ zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LSR

Opis działania: Operacja  zakłada przeprowadzenie szeregu warsztatów, treningów oraz szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji uczestników, które zwiększą szansę na pokonanie barier ograniczających aktywne uczestnictwo w społeczeństwie.

Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych solarnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej

Tytuł: Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych  solarnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej

Wnioskodawca: Miasto Ustroń

Numer wniosku: CK.BI.i.01/2018-W02

Działanie: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Przedmiotem operacji jest modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec  oraz instalacja inteligentnych solarnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej. Z nowopowstałych atrakcji będą mogły bezpłatnie korzystać osoby w każdym wieku, mieszkańcy, turyści oraz kuracjusze.

Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej dzięki wprowadzeniu nowych usług na obszarze Cieszyńskiej Krainy

Tytuł: Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej dzięki wprowadzeniu nowych usług na obszarze Cieszyńskiej Krainy

Wnioskodawca: Bartłomiej Pilch

Numer wniosku: CK.RP.pt.01/2019-W01

Działanie: Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/ okołoturystyki przez podejmowanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Utworzenie firmy działającej w branży okołoturystycznej, świadczącej innowacyjne na lokalnym rynku usługi; szkolenia narciarskie dla zawodników, świadczenie usług szkoleniowych dla klubów narciarskich, nauka jazdy na stoku, ćwiczenie techniki/ przygotowanie przed zimą do jazdy na nartach na maszynie carvingowej.

Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu

Tytuł: Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu

Wnioskodawca: Miasto Ustroń

Numer wniosku: CK.BI.t.01/2017-W02

Działanie: Rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej, wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru LSR

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja polega na budowie siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury. Operacja posiada charakter innowacyjny. W ramach realizacji inwestycji planuje się

instalację: tablicy informacyjnej z innowacyjnymi kodami QR, lampy solarne LED, innowacyjny twister potrójny

Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu

Tytuł: Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu

Wnioskodawca: Miasto Ustroń

Numer wniosku: CK.BI.t.1/2017-W01

Działanie: Rozwój infrastruktury turystycznej/ rekreacyjnej; Wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru LSR

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja polega na przebudowie istniejącego placu zabaw, boiska oraz instalacji urządzeń siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury. Operacja posiada charakter innowacyjny przez wgląd na wykorzystanie materiałów nowatorskich

GREEN-MIX - usługi projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów

Tytuł: GREEN-MIX - usługi projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów

Wnioskodawca: Małgorzata Heczko

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2017-W07

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Ustroń

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu zakup niezbędnych narzędzi, które pozwolą na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług ogrodniczych

wybierz inną gminę
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play