Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Goleszów

Rozwój działalności gospodarczej Jacek Płonka MT

Tytuł: Rozwój działalności gospodarczej Jacek Płonka MT

Wnioskodawca: Jacek Płonka MT

Numer wniosku: CK.RP.r.01/2020-W03

Działanie: Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Goleszów

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja polegała na rozwinięciu działalności gospodarczej poprzez modernizację hali produkcyjnej w panele fotowoltaiczne, pompę ciepła, remont pomieszczeń socjalnych oraz zakup innowacyjnej maszyny. Projekt umożliwił utworzenie 3 stanowisk pracy dla osób z grupy defaworyzowanej.

Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w Puńcowie

Tytuł: Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w Puńcowie

Wnioskodawca: Gmina Goleszów

Numer wniosku: CK.BI.t.01/2021-W01

Działania: Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych

Miejsce realizacji: Puńców

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Utworzony plac zabaw został wyposażony w zestawy zabawowe dla dzieci, piaskownicę, przewijak, ławki, kosze na śmieci oraz tablicę zawierającą informację o zastosowanej zielonej energii oraz o stronach internetowcyh PUP wyposażone w lampę i panel fotowoltaiczny.

Przebudowa i modernizacja Izby Oświęcimskiej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie stanowiącej infrastrukturę turystyczną na terenie wsi Goleszów

Tytuł: Przebudowa i modernizacja Izby Oświęcimskiej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie stanowiącej infrastrukturę turystyczną na terenie wsi Goleszów

Wnioskodawca: Gmina Goleszów

Numer wniosku: CK.BI.t.01/2022-W02

Działania: Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych

Miejsce realizacji: Goleszów

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: W wyniku operacji została przebudowana i zmodernizowana Izba Oświęcimska znajdująca się w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie. Powstała wystawa została zaprojektowana z uwzględnieniem zasad innowacyjności w zakersie sztuki wystawienniczej, prezentacyjenj i edukacyjnej przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań. W ramach wystawy stosowane są: prezentacje multimedialne, komentarze lektorskie, podkłady muzyczne, spektakle świetlno-dźwiękowe, a także trójwymiarowe rekonstrukcje z komentarzami lektorskimi. Został zainstalowany monitor interaktywny.

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji drewna kominkowego na obszarze objętym LSR

Tytuł: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji drewna kominkowego na obszarze objętym LSR

Wnioskodawca: Marek Mendrek

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2018-W02

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Kisielów

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy

Opis działania: Operacja polega na uruchomieniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży drewna kominowego na obszarze objętym LSR. Działalność ma charakter innowacyjny i proekologiczny.

Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne

Tytuł: Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne

Wnioskodawca: Gmina Goleszów

Numer wniosku: CK.BI.01/2017-W02

Działanie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Miejsce realizacji: Kisielów

Cel operacji: Wzmocnienie konkuencyjności obszaru LGD

Opis działania: W ramach operacji wykonane zostaną dwa boiska, które będą pełnić funkcję rekreacyjną:
-boisko do mini piłki nożnej,
-boisko wielofunkcyjne z innowacyjną, nowoczesną sztuczną nawierzchnią z poliuretanu, na którym możliwa będzie gra w koszykówkę, siatkówkę czy tenisa ziemnego.
Do boisk zostaną wybudowane dojścia z kostki brukowej, piłkochwyty oraz oświetlenie.

wybierz inną gminę
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play