Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Goleszów

Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne

Tytuł: Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne

Wnioskodawca: Gmina Goleszów

Numer wniosku: CK.BI.01/2017-W02

Działanie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Miejsce realizacji: Kisielów

Cel operacji: Wzmocnienie konkuencyjności obszaru LGD

Opis działania: W ramach operacji wykonane zostaną dwa boiska, które będą pełnić funkcję rekreacyjną:
-boisko do mini piłki nożnej,
-boisko wielofunkcyjne z innowacyjną, nowoczesną sztuczną nawierzchnią z poliuretanu, na którym możliwa będzie gra w koszykówkę, siatkówkę czy tenisa ziemnego.
Do boisk zostaną wybudowane dojścia z kostki brukowej, piłkochwyty oraz oświetlenie.

wybierz inną gminę
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook