Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Dębowiec

Budowa ścieżki rowerowej i nordic walkingowej w ramach przebudowy drogi ulica Rzeczna w Kostkowicach

Tytuł: Budowa ścieżki rowerowej i nordic walkingowej w ramach przebudowy drogi ulica Rzeczna w Kostkowicach

Wnioskodawca: Gmina Dębowiec

Numer wniosku: CK.BI.i.01/2018-W01

Działanie: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze

Miejsce realizacji: Kostkowice

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Budowa trasy rowerowej i nordic walking przyczyni się do rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie gminy, co korzystnie wpłynie zarówno na poprawę jakości życia mieszkańców jak i na rozwój działalności okołoturystycznej. Przebudowa drogi nastąpi na odcinku o dł. 451 mb.

Rozwój firmy BRAPTA dzięki innowacyjnym rozwiązaniom

Tytuł: Rozwój firmy BRAPTA dzięki innowacyjnym rozwiązaniom

Wnioskodawca: PPHU BRAPTA

Numer wniosku: CK.RP.i.01/2018-W05

Działanie: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmie- rozwijanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Dębowiec

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Rozwój działalności poprzez zakup niestandardowych maszyn/ urządzeń na obszarze LSR, które mają służyć do pakowania kilku rodzaji produktów na jednej linii produkcyjnej.

wybierz inną gminę
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play