Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Dębowiec

Cyfrowe zarządzanie procesami przedsiębiorstwa

Tytuł: Cyfrowe zarządzanie procesami przedsiębiorstwa

Wnioskodawca: Camilo Express Kamil Bolek

Numer wniosku: CK.RP.i.01/2019-W02

Działanie: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmie- rozwijanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Ogrodzona

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Przedmiotem projektu było wdrożenie do działalności firmy systemu managerskiego do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do obsługi zleceń. Sysem obejmuje całość procesów logistycznych realizując relacje B2B i B2C poprzez TIK.

Rozwój firmy BRAPTA dzięki innowacyjnym rozwiązaniom

Tytuł: Rozwój firmy BRAPTA dzięki innowacyjnym rozwiązaniom

Wnioskodawca: PPHU BRAPTA CIURUS DOROTA

Numer wniosku: CK.RP.r.01/2020-W03

Działanie: Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Dębowiec

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Przedmiotem inwestycji był zakup niestandardowej maszyny/urządzenia do pakowania kilka rodzai produktów na jednej linii produkcyjnej z większą niż standordowo prędkością, co przyczyniło się do poszerzenia asortymentu pakowanych produktów oraz podniesienia wydajności w firmie. Jest to tzw. pozioma maszyna pakująca w woreczki foliowe kule tłuszczowe - urządzenie pakujące zarówno kule tłuszczowe ("ptasie pyzy"), jak i również innego rodzaju karmy w formie stałej. Dodatkowo zatrudniono pracownika do obsługi maszyny.

"Cudze chwolicie, swego nie znocie"- cykl szkoleń z zakresu kultury ludowej na obszarze Cieszyńskiej Krainy- PROJEKT GRANTOWY

Tytuł Projektu Grantowego: "Cudze chwolicie, swego nie znocie"- cykl szkoleń z zakresu kultury ludowej na obszarze Cieszyńskiej Krainy

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie Miłośników Kultury "Dębowczanie"

Numer wniosku: CK.2/2018/G-W01

Miejsce realizacji: Dębowiec

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LSR

Cel zadania: Podnoszenie kompetencji 170 uczestników poprzez, kultywowanie, pielęgnowanie i żywy kontakt z kulturą materialną oraz duchową Śląska Cieszyńskiego poprzez udział w szkoleniach

Opis działania: Realizując projekt grantowy, jego uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczyć w zadaniach mających na celu przybliżenie, zapomnianych już tradycyjnych metod zdobnictwa ludowego,wyrobu tradycyjnej biżuterii, poznanie technik niekonwencjonalnej medycyny, a także bezpośredni kontakt z ludową architekturą oraz folklorem, które zostaną utrwalone na fotografii. Uczestnikami będą: dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Zdobyta podczas szkoleń wiedza umożliwi wielu uczestnikom projektu poszerzenie swoich umiejętności, które wykorzystają w dalszym życiu zawodowym.

Kulturalne dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego- PROJEKT GRANTOWY

Tytuł Projektu Grantowego: Kulturalne dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie Miłośników Kultury "Dębowczanie"

Numer wniosku: CK.1/2018/G-W02

Miejsce realizacji: Dębowiec

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Cel zadania: Promowanie obszaru objętego LSR oraz kultywowanie zanikających tradycji Śląska Cieszyńskiego, poprzez organizację trzech imprez związanych z tradycją Śląska Cieszyńskiego

Opis działania: Projekt Grantowy obejmuje przeprowadzenie trzech imprez o charakterze  ludowym nawiązującym do tradycji i kultury Śląska Cieszyńskiego. Pierwsze wydarzenie pt.: "Spotkanie z tradycją koniakowskiej koronki" polegało na przeprowadzeniu pokazu, warszatów tworzenia tradycyjnych koronek. Spotkanie miało za zadanie kultywowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Kolejne wydarzenie to "Noc Świętojańska w Gminie Dębowiec" kultywując obrzęd i zwyczaje naszych przodków. Podczas imprezy odbyły się warsztaty robienia wianków, widowisko fireshow oraz zaprezentowanie swojej twórczości przez zespoły "Krywań", "Lokomotywa Band" i "Veks Band". Ostatnim wydarzeniem było "Świynto ziemnioka po naszymu", podczas imprezy zaplanowano występ kapeli regionalnej, pokaz i i prezentację wyrobów serów z mleka owczego. Ludowy charakter podkreślił jarmark rękodzieła ludowego.

Budowa ścieżki rowerowej i nordic walkingowej w ramach przebudowy drogi ulica Rzeczna w Kostkowicach

Tytuł: Budowa ścieżki rowerowej i nordic walkingowej w ramach przebudowy drogi ulica Rzeczna w Kostkowicach

Wnioskodawca: Gmina Dębowiec

Numer wniosku: CK.BI.i.01/2018-W01

Działanie: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze

Miejsce realizacji: Kostkowice

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Budowa trasy rowerowej i nordic walking przyczyni się do rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie gminy, co korzystnie wpłynie zarówno na poprawę jakości życia mieszkańców jak i na rozwój działalności okołoturystycznej. Przebudowa drogi nastąpi na odcinku o dł. 451 mb.

Rozwój firmy BRAPTA dzięki innowacyjnym rozwiązaniom

Tytuł: Rozwój firmy BRAPTA dzięki innowacyjnym rozwiązaniom

Wnioskodawca: PPHU BRAPTA

Numer wniosku: CK.RP.i.01/2018-W05

Działanie: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmie- rozwijanie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: Dębowiec

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Rozwój działalności poprzez zakup niestandardowych maszyn/ urządzeń na obszarze LSR, które mają służyć do pakowania kilku rodzaji produktów na jednej linii produkcyjnej.

wybierz inną gminę
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play